Referat Generalforsamling – Årsmødet 2021

Aarup lokalhistoriske Forening, årsmøde(r) 19/20/21 Mødet afholdt 11. oktober 2021 Velkomst ved Jørgen Koch Sørensen, der oplyste, at coronaen forhindrede årsmøde i 2020. Dirigent: C.C. Horn Andersen, der konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, og at force majeure havde forhindret årsmødet i 2020. Beretning for 2019 og 2020: Der havde trods alt været udgivet et … Læs mere

Generalforsamlingen d. 11. okt. 2021

Bestyrelsens beretning for 2019. Beretningen er opdelt i to dele for hhv. foreningen og arkivet. Foreningen.Vores seneste generalforsamling blev afholdt den 4. februar 2019 og 39 medlemmer deltog. C.C.Horn Andersen blev valgt som dirigent. Beretningen fra bestyrelsen blev godkendt, og vores kasserer Jette Hasling Pedersen forelagde det reviderede regnskab, som også blev godkendt. Ved valget … Læs mere

Generalforsamlingen d. 11. okt. 2021.

Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Bestyrelsens beretning for 2020.Beretningen er opdelt i to dele for hhv. foreningen og arkivet. Foreningen. Beretningen for foreningens virke i 2020 bliver vist den mærkeligste i foreningens historie. Vi skulle have holdt generalforsamling i slutningen af marts måned 2020, og her skulle vi også have præsenteret vores seneste bogudgivelse: Aarup … Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling 2021.

Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkivafholder generalforsamling. Mandag den 11. oktober 2021 kl.19.00 i biografsalen, Kulturhuset Industrien.Dagsorden iflg. vedtægterne.Efter generalforsamlingen fortæller Hans Walmar om atskrive lokalhistoriske bøger.Bliv medlem af støtteforeningen: Resten af 2021 og 2022for 100 kr. Send en mail til: Med venlig hilsenBestyrelsen

Bestyrelsesberetning – Referater m.m.

Generalforsamlingen d. 11. marts 2024. Klik her. Generalforsamlingen d. 27. februar 2023. Klik her. Generalforsamlingen d. 28. februar 2022. Klik her. Generalforsamlingen d. xx. xx 2021. Klik her. Generalforsamlingen d. 30. marts 2020. Klik her. Generalforsamlingen d. 4. februar 2019. Klik her. Generalforsamlingen d. 12. marts 2018. Klik her. Generalforsamlingen d. 23. februar 2017. Klik … Læs mere

Generalforsamlingen d. 30. marts 2020.

Nyhedsbrev d. 26 marts 2020. Kære medlem.Sundhedssituationen i Danmark har bevirket, at vi må aflyse vores generalforsamling mandag den 30. marts på Kulturhuset Industrien.Vi skulle også samme aften præsentere jer for vores nye bogudgivelse: ”Aarup 1860 – 1980”.Dette arrangement må vi desværre også udsætte, og derfor bliver bogen først til salg efter den kommende præsentation, … Læs mere

Generalforsamlingen d. 4. februar 2019.

Bestyrelses beretning for 2018. Beretningen er opdelt i to dele for hhv. foreningen og arkivet. Foreningen. Sidste års generalforsamling blev afholdt den 12. marts 2018 og 65 medlemmer deltog. Det var meget imponerende, og skyldtes uden tvivl den efterfølgende præsentation af den nye Mølleknappebog.Mogens Carlsen blev valgt som dirigent. Beretningen fra bestyrelsen blev godkendt, og … Læs mere

Generalforsamlingen d. 12. marts 2018.

Indkaldelse. Hermed indkaldes til generalforsamling mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. Behandling af indkomne forslag.Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Ebbe S. Hansen, Ole Nygaard Kristensen og Sven Jensen Valg af bestyrelsessuppleant.På valg … Læs mere

Generalforsamlingen d. 23. februar 2017.

Indkaldelse. Hermed indkaldes til generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. Behandling af indkomne forslag.Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Benthe Andersen og Jørgen Koch Sørensen Valg af bestyrelsessuppleant.På valg er: Anne Marie … Læs mere

Generalforsamlingen d. 24. februar 2016.

Indkaldelse. Hermed indkaldes til generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab Behandling af indkomne forslag.Forslag skal vær formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Ebbe Svenning Hansen, Hans Ove Pedersen, (ønsker ikke at genopstille)Otto Clement (ønsker ikke … Læs mere