Generalforsamlingen d. 11. okt. 2021.

Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Bestyrelsens beretning for 2020.

Beretningen er opdelt i to dele for hhv. foreningen og arkivet.

Foreningen.

Beretningen for foreningens virke i 2020 bliver vist den mærkeligste i foreningens historie.

Vi skulle have holdt generalforsamling i slutningen af marts måned 2020, og her skulle vi også have præsenteret vores seneste bogudgivelse: Aarup 1860 – 1980.

Begge dele blev aflyst på grund af den verserende Corona epidemi og udsat på ubestemt tid.

Epidemien bevirkede også, at kommunen lukkede for adgangen til huset, og arkivarbejdet måtte foregå hjemmefra og gæster måtte vente til huset lukkede op igen.

Selvom vi var lukket ned i en periode lykkedes det at få et nyt årsskrift udgivet i april. Det blev igen et meget flot eksemplar og Aase Beyer Clausen har atter hjulpet redaktionsudvalget og påtaget sig layout-opgaven. Tak til Aase for den gode indsats og hjælp.

Vi var på grund af epidemiens regler om forsamlingers størrelse desværre også nødt til at aflyse vores traditionelle sommerudflugt i 2020.

Da vi ikke kunne afholde generalforsamling som planlagt fik Hans Walmar og Evald Andersens heller ikke lejlighed til at præsentere deres store bogprojekt om Aarups historie og dermed fik foreningen ikke sat salget i gang denne aften som planlagt. Vi indgik derfor en aftale med Schreiners Boghandel i Aarup, Erholm Fødevaremarked og Museum Vestfyn om kommissionssalg.

Markedsføringen af bogen skete fortrinsvis via Folkebladet, og salget henover sommeren og ikke mindst op mod jul har været meget tilfredsstillende. Det er vores hidtil flotteste bogudgivelse, og vi har heller aldrig før solgt så mange bøger på et år. Første oplag er faktisk tæt på at være udsolgt.

Arkivet.

Vi har haft meget få besøgende gæster på arkivet. Det blev på grund af nedlukningen og
efterfølgende restriktioner kun til 52 gæster i 2020. Kun en tredjedel af det normale.

Arkivernes Dag blev gennemført i november i en reduceret udgave: Udstilling og ensrettet trafik, men ingen udskænkning eller servering som vi ellers plejer. Ca. 25 gæster kom forbi og så vores udstilling om Erholm i 300 år, Billeder fra årets bog om Aarup og tegningerne af Helge Roslind, Før og nu i Aarup og omegn og museets plancheudstilling om mindesmærkernes på Frøbjerg Bavnehøj.

Vores hjemmeside har været godt besøgt. Fortsat en stor tak til Otto Clement, der som webmaster altid har sørget for, at siden meget hurtigt blev opdateret. Også en stor tak til Ottos datter Kirsten, som i januar reddede vores hjemmeside fra et hackerangreb. Vi har efterfølgende med hjælp fra Preben Moes Hansen fået omlagt vores hjemmeside til et nyt system og ændret layout, og Preben er trådt til som webmaster fremover. Også en stor tak til Preben for det store arbejde.

Vi har i 2020 indkomstregistreret 85 afleveringer. Vi er p.g.a. nedlukningen noget bagefter med at overholde målsætningen om at få afleveringer indkomstregistreret inden for 2-3 uger.

Det daglige registreringsarbejde kører fint igen. Vi arbejder fortsat 3 dage om ugen. Tak til alle jer, der tager en tørn med det vigtige arbejde at få registreret arkivalier og fotografier, så de er tilgængelige for gæster enten på arkivet eller www.arkiv.dk.

Kulturhuset Industriens ombygning kommer formentlig kun til at omfatte indretning af mødelokaler på 2. sal over biblioteksbygningen og etablering af elevator. Flytningen af bibliotekets administration til 2. salen over bio afventer flere midler.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Koch Sørensen