Bliv medlem.


Som medlem kan optages alle interesserede.:
Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages som medlemmer med rettigheder svarende til ét medlems skab.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse i arkivet eller til foreningens bestyrelse.
Det årlige medlemskontingent er for 2024, kr. 100,- pr. husstand.

Jeg vil gerne være medlem af
Aarup lokalhistoriske Forening
.