Kerte sogn.Kertevej 39

Kertevej 39 – Kerte, 5560 Aarup

Trelænget bindingsværks ejendom fra 1677. Billedet er taget 1991 i forbindelse med salg fotografen ukendt. På billedet er ejendommen hvidkalket med synligt bindingsværk, men nu er huset rødmalet og i en noget dårlig forfatning. Huset er interessant på grund af alderen, den har jo eksisteret gennem hele Danmarks landbrugshistorie, gennem enevælden, der varede fra 1660 og til grundlovens indførelse i 1849. Stavnsbåndet indførelse i 1733 og dets ophævelse i 1788. Opstarten af andelsbevægelsen har også hørt med til ejendommens historie og har formentlig været en vigtig del livet på den lille ejendom. Jeg har ikke kunnet finde ud af hvor meget land, der hørte til ejendommen, men et gæt er ca. tolv tønder land. Det kunne nok lige føde en familie.
Tekst af Ole Nygaard Kristensen juli 2010.


Mindestenen om Greve-Fejden i Faurskov.

9.11.2018
Billedet her findes i arkivet. Fotografen er ukendt, og begivenheden er ikke nævnt, men bag på billedet er tegnet en skitse over personerne:


Nyfæste Voldsted.

Læs om Nyfæste Voldsted og se foto. Klik her.