Generalforsamlingen. d. 11. marts. 2024.

Bestyrelsens beretning for 2023. Den 27. februar holdt vi generalforsamling med 46 deltagere og efterfølgende foredrag af tidl. landbetjent i Aarup Karl Møller Jensen. Vi havde allerede i januar måned fået vores årsskrift for 2023 på gaden. Tak til bidragsyderne og Aase Beyer Clausen for en god indsats.Arkivmedarbejderne omdelte årsskriftet uden udgift for foreningen, og … Læs mere

Generalforsamling 2024 Indkaldelse.

” O B S ” Indkaldelse til Generalforsamling i 2024. Vi afholder nu den ordinære generalforsamling mandag den 11. marts 2024 kl. 19.00i lokalarkivet, Kulturhuset Industrien, Bredgade 73-75, Aarup. Dagsordenen er iflg. vores vedtægter.Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Foredrag af, Bjarne Christian Jensen, From Aarup with love.Efter kaffen fortæller Bjarne … Læs mere

Den gode historie uge 8. 2024

En præsteindberetning fra 1743 –og nybyggerland på Ladegård Mark I 1743 skulle præsten i Skydebjerg og Orte sogne (H. M. Bollt) sende en indberetning til kancelliet (ministeriet) om sine sogne. Og som det ses nedenfor, så var lokalområdet meget anderledes dengang.Både Skydebjerg og Orte havde ”marker med sand, grus og lerbjerge”, og flere dale lignede … Læs mere

5560-fortællinger fra land og by

Bogværket ”5560-fortællinger fra land og by”Emneoversigt over bogens 480 sider i to bind.480 sider præsenteres af Hans Walmar Læs om indholdet i de tværgående oplysninger. HER Tværgående oplysningerVærket i to bind er principielt inddelt i 8 hoved kapitler, således som det fremgår nedenfor. Men mange oplysninger og forklaringer går på tværs af de enkelte afsnit. … Læs mere

Den gode historie uge 2. 2024

Faurskov i fortid og nutid Landsbyen Faurskov er nævnt første gang i året 1572 som ”Faursche Marck”, og ”Faursche Mølle” (Faurskov Mølle, vandmøllen) nævntes også. Den tyske påvirkning af sproget var tydelig i de år. ”Faur” er det samme som fager, der betyder smuk. Landsbyen, der grænser op til Gelsted Sogn, er grundlagt som en … Læs mere

Den gode historie uge 50. 2023

Tidlig fodbold rundt om Aarup Aarup by I Aarup var cykelsport og cricket betydningsfulde sportsgrene allerede i 1890’erne, men fra ca. 1900 kom der også gang i fodbolden, og den allerførste bane blev stillet til rådighed ved Gl. Aarup. Men allerede et par år efter rykkede fodbolden ind på markedspladsen mellem nutidens Vestergade og ”Gartnerjorden”, … Læs mere

5560-fortællinger fra land og by

Bogen kan købes. Hos Schreiners Bøger og Papir: På Erholm Fødevaremarked: På arkivet: 10-12 efter aftale og Torsdag 14-16Pris. Se bogliste. Klik her Boganmeldelse. Anmeldelse i LokalAvisenAssens.  af Søren Plovgaard.Uge 45, d. 8. november 2023 Landsbyernes ansigter. Hans Walmar har udgivet et murstensværk i to bind om sognene, Kerte, Oret, Rørup og … Læs mere

Den gode historie uge 46. 2023

Aalsbo – en oase i fortid og nutid De ældste skriftlige spor om Aalsbo går tilbage til 1548, og den hørte tidligt under flere herregårde, men fra 1759 kom et antal af gårdene under Erholm og Hans Simonsen, der samtidig havde købt Søndergaarde, og dermed var vejen banet for et stamhus i Rørup Sogn. Der … Læs mere

Nyhedsbrev d. 4. november 2023

Åbent: Mandage 10-12 og torsdage 14-16 til medio dec. Vi inviterer hermed til arkivernes dag d. 11. november 2023. Temaet på, Arkivernes dag.: Bogudgivelse. ”5560-fortællinger fra land og by” – ”Meny 100 år” – ”Små og store begivenheder for 40 år siden” – ”Billedkalvaklade på storskærm d. 11. og 24. november.” Bogudgivelsen.:Værket koster 450 kr. … Læs mere