Den gode historie uge 34. 2023

Aarup-foreningen gennem 90 år Det nuværende Aarup inkl. Gl. Aarup havde før 1860 kun ca. 60 indbyggere, men byen havde allerede lige efter 1870 over 500. Ønske om fremdrift Flere dynamiske iværksættere i den periode ville gennem en stærk organisation skabe yderligere fremdrift i den by, der havde fået den nye landevej Assens-Aarup-Bogense i 1842 … Læs mere

Udflugt til Forsorgsmuseum 2023.

Udflugt til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg tirsdag den 20. juni 2023.Sådan lød indbydelsen fra bestyrelsen. I år prøver vi noget helt nyt, idet vores aftenudflugt ændres til en eftermiddagsudflugt, bl.a. fordi vi skal køre lidt længere i år. Vi besøger nemlig Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Dette interessante museum ligger i den tidligere fattiggård, som var … Læs mere

Den gode historie uge 22 2023.

Handelsgartnerier i Aarup og omegn. I de gamle landsbysamfund var selvforsyningen i højsædet, og alle havde brug for sin egen ”kålplet” eller ”kålhave”. Folk, der gik på aftægt, fik også ofte ret til en sådan ”liden kålplet”. Betegnelsen stammer fra den tid, hvor man endnu ikke brugte kartofler, der først vandt frem i Europa efter … Læs mere

Nyhedsbrev d. 4. maj 2023

Kære medlem. I dette nyhedsbrev kan du læse om generalforsamlingen og vores kommende udflugt til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Fra generalforsamlingen. Generalforsamlingen havde samlet godt 40 deltagere. Bestyrelsens og arkivledernes beretning blev godkendt og det samme blev regnskabet. Kontingentet er fortsat 100 kr. pr. husstand.Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Koch Sørensen, Jette Hasling Pedersen og Preben … Læs mere

Den gode historie uge 17 2023.

Sogneforstanderskabet i Kerte I landområderne eksisterede ”Fattigkommissionen” fra 1803 – 1841, således også i Kerte. Den havde præsten, godsejeren fra Billeskov og nogle få landmænd som medlemmer. Men i 1841 fik Kerte og andre landkommuner et ”Sogneforstanderskab”, og det eksisterede frem til og med 1867. Medlemmer og typiske sager I Kerte var medlemmerne sognepræsten, baron … Læs mere

Generalforsamling. Referat d. 27.02.2023.

Generalforsamling i Aarup lokalhistoriske Forening og Arkiv I sin beretning på årsmødet den 27.2.2023 i et tætpakket Galleri kom formanden Jørgen Koch Sørensen bl.a. ind på glæden ved igen at have kunnet arbejde normalt med arkivalierne i 2022, for coronaen havde været et ubehageligt afbræk. Samtidig fremhævede han det fine overskud ved bogsalget. I nutiden … Læs mere

Generalforsamlingen. d. 27. feb. 2023.

Bestyrelsens beretning for 2022. I 2022 vendte vi tilbage til det, vi kendte, før coronaen satte en masse begrænsninger for vores forenings og arkivets virke. Den 28. marts holdt vi generalforsamling med ca. 40 deltagere og efterfølgende foredrag af Anna Svensson.Vi kunne ved den lejlighed glæde os over, at Aarup-bogen fra 2020 havde solgt rigtig … Læs mere

Den gode historie uge 8 2023.

Folkefester i Aarup og Omegn I Aarups tidlige historie blev der ofte holdt folkefester, som det meste af byen deltog i. Årlige markeder De årlige markeder var i sig selv en fest, og allerede i 1868 gav myndighederne tilladelse til 2 årlige markeder, men senere kunne der afholdes hele 5 årlige markeder, som på mange … Læs mere

Generalforsamling 2023 Indkaldelse.

” O B S ” Indkaldelse til Generalforsamling 2023. Vi afholder nu den ordinære generalforsamling mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00i arkivet i Kulturhuset Industrien, Bredgade 73-75, Aarup. Dagsordenen er iflg. vores vedtægter. Efter kaffen fortæller Karl Møller Jensen om sine 24 år som landpolitibetjent i Aarup.Vi glæder os til at se jer igen … Læs mere

Den gode historie uge 49 2022.

Landbrugsforhold rundt om Erholm ca. 1840. Jacob Aall Hofman Bang (1810-1887), der havde studeret landbrugsvidenskab i Greifswald v. Østersøen – og virket som praktisk landmand og forvalter, fik i 1843 udgivet ”Odense Amt beskrevet 1843”. Og i disse to bøger kommer han i høj grad ind på landområderne rundt om Erholm. Bakker, dale og jordbundsforhold. … Læs mere