Søg i arkiv.dk

Fredag den 20. februar 2015 blev en skelsættende dag for de lokalhistoriske arkiver landet over, idet der blev åbnet en fælles hjemmeside www.arkiv.dk. Den er fyldt af historiske billeder og originalpapirer fra arkiver landet over. I fællesskab har man skabt Danmarkshistoriens største digitale scrapbog.

Lokalarkiverne har i næsten 25 år arbejdet med at få de mange arkivalier registreret elektronisk. Lokalhistorisk Forening og Arkiv i Aarup er også med i fællesskabet.

Arkiv.dk er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver. I alt har arkiverne registreret 2,9 mio. originalpapirer og billeder elektronisk, og af disse er 1,8 mio. nu tilgængelige på nettet.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond donerede i 2013 1,8 mio. kroner til arkiv.dk. Beløbet dækkede to tredjedele af udgifterne til udviklingen.

Sådan bruger du arkiv.dk

Klikkes ind på www.arkiv.dk ser man ovenstående billede, og søgefeltet er klar til brug. I dette tilfælde søges i alle lokalarkiver. Ved at klikke på feltet “Udvidet søgning” for man flere muligheder.


Periode
Man kan begrænse tidsintervallet ved at skrive årstal i Fra og Til felterne Klikkes i feltet Vælg type kommer flere muligheder frem.

Type
Der kan også vælges mellem arkiverne
ved at klikke i feltet Arkiv

Arkiv
Der kan også vælges mellem arkiverne ved at klikke i feltet Arkiv

Geografi
I stedet for at vælge Arkiv kan man i feltet Geografi skrive det ønskede sogn

Finder du ikke det, du søger efter, så er du velkommen til at kontakte arkivet. Meget materiale er endnu ikke digitaliseret.


Mediestream

I Mediestream.dk kan man søge i gamle aviser