Formål med foreningen.


Foreningen har til formål:

At udbrede kendskabet til og vække interesse for sognenes historie i samarbejde med arkivet.

Arkivet har til formål:
1) At indsamle, registrere og bevare arkivalier:
Billeder- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium, af ikke statslig herkomst med tilknytning til det i § 1 nævnte område, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.
2) At gøre materialet tilgængeligt for alle interesserede efter gældende regler for tilgængelighed.
3) Gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til historien i arkivets arbejdsområde.