Nyheder.


NYT FRA ARKIVET.

Der er åbent for gæster torsdage fra kl. 14.00 til 16.00.
el. efter aftale.


Se arkiverede Nyhedsbreve og Gode Historie. Klik her.


Den gode historie uge 34. 2023

Aarup-foreningen gennem 90 år

Det nuværende Aarup inkl. Gl. Aarup havde før 1860 kun ca. 60 indbyggere, men byen havde allerede lige efter 1870 over 500.

Ønske om fremdrift

Flere dynamiske iværksættere i den periode ville gennem en stærk organisation skabe yderligere fremdrift i den by, der havde fået den nye landevej Assens-Aarup-Bogense i 1842 og jernbanen i september 1865. Vækst sker jo ved trafiklinjer.
Derfor blev landinspektør Boesen den første formand for Aarup-foreningen, der blev stiftet i 1873. Andre stærke drivkræfter var købmand Chr. Sørensen, apoteker Gindrup og læge Gleerup.

Læs hele artiklen her.


Udflugten til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg tirsdag den 20. juni 2023.
Se billederne her.


Handelsgartnerier i Aarup og omegn.

I de gamle landsbysamfund var selvforsyningen i højsædet, og alle havde brug for sin egen ”kålplet” eller ”kålhave”. Folk, der gik på aftægt, fik også ofte ret til en sådan ”liden kålplet”. Betegnelsen stammer fra den tid, hvor man endnu ikke brugte kartofler, der først vandt frem i Europa efter den franske revolution.

Inden da havde man regnet det, der groede under jorden, for ”Djævelens værk”, og det skulle man holde sig meget langt væk fra. Det var jo direkte farligt, mente mange. I løbet af 1800-tallet vandt denne næringsrige sydamerikanske knold dog alligevel frem, og hvilken dansker kan i dag leve uden den?
Læs hele artiklen her.


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 17 2023

Sogneforstanderskabet i Kerte


I landområderne eksisterede ”Fattigkommissionen” fra 1803 – 1841, således også i Kerte. Den havde præsten, godsejeren fra Billeskov og nogle få landmænd som medlemmer.//Men i 1841 fik Kerte og andre landkommuner et ”Sogneforstanderskab”, og det eksisterede frem til og med 1867.

Vandløb i Ørsbjerg Skov. Sogneforstanderskabet skulle føre tilsyn med både vandløb og løse hunde i det område. Foto april 2023 H.W.


Læs hele artiklen. Her.


Årsskriftet for 2023 er nu sendt ud til vores medlemmer.

Hvis man ikke er medlem af foreningen,
kan det købes på arkivet for kr. 30,-


Den gode historie fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Uge 8 202
3

Folkefester i Aarup og Omegn

I Aarups tidlige historie blev der ofte holdt folkefester, som det meste af byen deltog i.


Årlige markeder
Folkefester
Skytte- og gymnastikfest 1884
Århundredfesten 1901

Læs artiklen her.