Den gode historie uge 28 – 2024.

Achton Friis på besøg ved Aarup I 1936 udkom Achton Friis’ værk ”Danmarks store Øer”. Den samme forfatter har også skrevet ”De danskes Øer” og ”De jyders Land”.  På vej mod Frøbjerg I førstnævnte værk mødte han på vej til Frøbjerg ”en gammel kone”. Hun gik og nussede om sine to køer, der var tøjret … Læs mere

Den gode historie uge 20. 2024

Fyens Diskonto Kasse til ”Kasernen” 1958 I 1958 havde Fyens Diskonto Kasse i nogen tid arbejdet på at overtage Banken for Aarup og Omegn, men den 16. maj kunne diskontokassens to direktører meddele, at planerne ikke blev til noget, men at deres bank i stedet ville oprette sin egen filial i byen. Det beroligede den … Læs mere

Den gode historie uge 8. 2024

En præsteindberetning fra 1743 –og nybyggerland på Ladegård Mark I 1743 skulle præsten i Skydebjerg og Orte sogne (H. M. Bollt) sende en indberetning til kancelliet (ministeriet) om sine sogne. Og som det ses nedenfor, så var lokalområdet meget anderledes dengang.Både Skydebjerg og Orte havde ”marker med sand, grus og lerbjerge”, og flere dale lignede … Læs mere

Den gode historie uge 2. 2024

Faurskov i fortid og nutid Landsbyen Faurskov er nævnt første gang i året 1572 som ”Faursche Marck”, og ”Faursche Mølle” (Faurskov Mølle, vandmøllen) nævntes også. Den tyske påvirkning af sproget var tydelig i de år. ”Faur” er det samme som fager, der betyder smuk. Landsbyen, der grænser op til Gelsted Sogn, er grundlagt som en … Læs mere

Den gode historie uge 50. 2023

Tidlig fodbold rundt om Aarup Aarup by I Aarup var cykelsport og cricket betydningsfulde sportsgrene allerede i 1890’erne, men fra ca. 1900 kom der også gang i fodbolden, og den allerførste bane blev stillet til rådighed ved Gl. Aarup. Men allerede et par år efter rykkede fodbolden ind på markedspladsen mellem nutidens Vestergade og ”Gartnerjorden”, … Læs mere

Den gode historie uge 46. 2023

Aalsbo – en oase i fortid og nutid De ældste skriftlige spor om Aalsbo går tilbage til 1548, og den hørte tidligt under flere herregårde, men fra 1759 kom et antal af gårdene under Erholm og Hans Simonsen, der samtidig havde købt Søndergaarde, og dermed var vejen banet for et stamhus i Rørup Sogn. Der … Læs mere

Den gode historie uge 41. 2023

Lidt om besættelsestiden rundt om Aarup Johan Wendelboe fortæller Johan Wendelboe Nielsen som senior.Han var kendt som iværksætter og historiefortæller i Rørup Sogn. Johan Wendelboe Nielsen, Rørup, var en af de lokale borgere, der var aktive i den lokale modstandsbevægelse. Han har i en del skrivelser beskrevet den tid Han var få år før 2. … Læs mere

Den gode historie uge 34. 2023

Aarup-foreningen gennem 90 år Det nuværende Aarup inkl. Gl. Aarup havde før 1860 kun ca. 60 indbyggere, men byen havde allerede lige efter 1870 over 500. Ønske om fremdrift Flere dynamiske iværksættere i den periode ville gennem en stærk organisation skabe yderligere fremdrift i den by, der havde fået den nye landevej Assens-Aarup-Bogense i 1842 … Læs mere

Den gode historie uge 22 2023.

Handelsgartnerier i Aarup og omegn. I de gamle landsbysamfund var selvforsyningen i højsædet, og alle havde brug for sin egen ”kålplet” eller ”kålhave”. Folk, der gik på aftægt, fik også ofte ret til en sådan ”liden kålplet”. Betegnelsen stammer fra den tid, hvor man endnu ikke brugte kartofler, der først vandt frem i Europa efter … Læs mere

Den gode historie uge 17 2023.

Sogneforstanderskabet i Kerte I landområderne eksisterede ”Fattigkommissionen” fra 1803 – 1841, således også i Kerte. Den havde præsten, godsejeren fra Billeskov og nogle få landmænd som medlemmer. Men i 1841 fik Kerte og andre landkommuner et ”Sogneforstanderskab”, og det eksisterede frem til og med 1867. Medlemmer og typiske sager I Kerte var medlemmerne sognepræsten, baron … Læs mere