Generalforsamlingen d. 11. okt. 2021

Bestyrelsens beretning for 2019.

Beretningen er opdelt i to dele for hhv. foreningen og arkivet.

Foreningen.
Vores seneste generalforsamling blev afholdt den 4. februar 2019 og 39 medlemmer deltog.

C.C.Horn Andersen blev valgt som dirigent. Beretningen fra bestyrelsen blev godkendt, og vores kasserer Jette Hasling Pedersen forelagde det reviderede regnskab, som også blev godkendt.

Ved valget til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Koch Sørensen og da Benthe Andersen ikke ønskede at genopstille, nyvalgtes i stedet Janni Rønn. Som suppleant genvalgtes Anne Marie Frederiksen. Som revisorer genvalgtes Kristian Nancke og Lars Hansen og som revisorsuppleant genvalgtes Otto Clement.

Efter generalforsamlingen fortalte vores arkivleder Aase Beyer Clausen om arbejdet på et arkiv.

Et nyt årsskrift blev udgivet i april. Det blev igen et meget flot eksemplar og Aase Beyer Clausen har atter hjulpet redaktionsudvalget og påtaget sig layout-opgaven. Tak til Aase for den gode indsats og hjælp.

Sommerens udflugt gik til Hørvævsmuseet på Krengerup, hvor vi fik en rundvisning og en meget flot indføring i vævekunsten. 30 medlemmer deltog i udflugten.

Hans Walmar og Evald Andersens bogprojekt om Aarup bys historie er forløbet planmæssigt Det har været et meget stort og tidkrævende arbejde, der er præsteret, men alt er gået godt. Vi skylder forfatterne en meget stor tak. De har arbejdet vederlagsfrit med stoffet i flere år.

Arkivet.

Vi har haft et godt år og fået 2 nye medarbejdere. Tak til jer Grethe og Preben.

Vi har haft 123 besøgende gæster på arkivet hen over året, og mindst 40 gæster til Arkivernes Dag, så alt i alt en lille fremgang.

Vores hjemmeside har haft 1707 besøg. Her er der tale om en lille tilbagegang. Det skyldes muligvis, at mange digitale gæster går direkte på www.arkiv.dk  og uden om vores hjemmeside. Fortsat en stor tak til Otto Clement, der som webmaster altid sørger for, at siden er meget hurtigt opdateret.

Vi har i 2019 indkomstregistreret 165 afleveringer. Det er mange flere mere end i 2018 men i kraft af flere ressourcer har vi i det store og hele kunnet overholde målsætningen om at få afleveringer indkomstregistreret inden for 2-3 uger.

Det daglige registreringsarbejde kører fint. Vi arbejder fortsat 3 dage om ugen. Tak til alle jer, der tager en tørn med det vigtige arbejde at få registreret arkivalier og fotografier, så de er tilgængelige for gæster enten på arkivet eller www.arkiv.dk.

Arkivlederhvervet deles fortsat af Aase og Ebbe. Det er en god ordning, som fungerer fint.

I øvrigt har vi stadig ledige arbejdspladser, så hvis nogen af jer har lyst eller kender nogle, der har lyst til på den måde at arbejde med vores kulturarv, er I meget velkommne. Vi har bunker med spændende arbejdsopgaver, der ligger og venter…

Men det er godt, at der gennem årene er afleveret så mange arkivalier og billeder til arkivet. De er nu beskyttet og har undgået at blive sendt til forbrænding.

Arkivernes Dag blev markeret lørdag den 9. november med åbent hus og udstilling.

Emnerne var.:
Folkebladet fylder 100 år i januar 2020.
Før og nu i Aarup og omegn.
Ukendte billeder.

Udstillingen blev som nævnt tidligere besøgt af mindst 40 gæster. Og afdelingen om Folkebladet blev udlånt til bladet i forbindelse med deres fødselsdagsreception den 24. januar 2020.

Vi ved ikke så meget om tidsplanerne for Kulturhuset Industriens ombygning, men vi bliver boende i kælderetagen.

Planerne er pga. manglende fondsmidler blevet reduceret, så der startes med at rydde 2. salen eller tagetagen og få renoveret hele etagen, så der bliver plads til mødelokaler og eksempel vis foredrag for mindre forsamlinger. 

På bestyrelsens vegne.
Jørgen Koch Sørensen