Referat Generalforsamling – Årsmødet 2021

Aarup lokalhistoriske Forening, årsmøde(r) 19/20/21

Mødet afholdt 11. oktober 2021

Velkomst ved Jørgen Koch Sørensen, der oplyste, at coronaen forhindrede årsmøde i 2020.

Dirigent: C.C. Horn Andersen, der konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, og at force majeure havde forhindret årsmødet i 2020.

Beretning for 2019 og 2020:

Der havde trods alt været udgivet et nyt årsskrift både i 2019 og 2020. Desuden havde der været et besøg på Hørvævsmuseet. I 2019 kom Grethe Lundsgaard og Preben Hansen til som nye medarbejdere. Der kan fortsat bruges nye medarbejdere.

I 2019 var der 165 afleveringer, og Arkivernes Dag samme år var om Folkebladet, der fyldte 100 år i januar 2020.

I 2020 skulle der have været årsmøde senest i marts, men nedlukningen forhindrede det. I april 2020 kom der et nyt årsskrift med Aase Clausen som primus motor. Der er ligeledes udgivet et årsskrift i 2021.

Bogen ”Aarup 1860-1980 & Erholm 1720-2020” blev solgt på Erholm Fødevaremarked, Museum Vestfyn og i Aarup Boghandel. Den udkom i foråret 2020 og har givet arkivet det største salg nogensinde.

I hele 2020 har der kun været 52 gæster – af indlysende årsager. Dog blev ”Arkivernes Dag” alligevel afholdt med et tema om Erholm i 300 år + tegninger af Helge Roslind. I 2020 har Preben Hansen også afløst Otto Clement som webmaster.

Fra arkivet:

Bl.a. nye stole, hæve-sænkebord, og så lød der igen en opfordring til at komme om torsdagen mellem 14 og 16, hvor der sælges bøger.

Der er nu igen åbent på torsdage kl. 14 – 16.

Regnskab 2019:

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Indkomne forslag: Ingen

Kontingent: Uændret 100 kr. pr husstand

Regnskab 2020:

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Valg til bestyrelsen 2020:

Ebbe Hansen og Sven Jensen, der er på valg om et halvt år – forår 2022.

Valg til bestyrelsen i 2021: Jørgen Koch Sørensen, Preben Moes Hansen og Jette Hasling (kasserer hidtil). De er så på valg i 2023.

Suppleanter:

Willy Steen for 2 år fra 2020, på valg i 2022. Aase Clausen nyvalgt suppleant i 2021, på valg i 2023.

Revisorer: Bjarne Chr. Jensen og Grethe Lundsgaard, suppleant Otto Clement.  

Evt.: Kr. Nancke efterlyser en afløser til Møllelauget.

Næste årsmøde: Senest ved udgangen af marts 2022.
Ref. ved Hans W.