Den gode historie uge 39.

Tidlige mejerier i 5560 Aarup.

Et hollænderi.
Et hollænderi var indtil 1800-tallet et mejeri, der var knyttet til en hovedgård eller et andet større landbrug.

Der var ofte tale om en selvstændig enhed, som kunne være forpagtet ud til en ”hollænder”, dvs. en faglært mejerist. Navnet hang sammen med, at man allerede fra omkring år 1500 anså Holland for et foregangsland inden for mejeridrift – og landbrug i øvrigt.
Hollænderierne vandt tidligt frem i det østlige Danmark, hvor især mejerifolk fra Slesvig-Holsten kom til herregårdene på Lolland-Falster. Fx kom en slægtning til undertegnede fra Slesvig til godset Pederstrup på Nordlolland som ”hollænder”. Det var Hans Peder Jønck (1820-1909).
Efter år 1800 blev navnene mælkeri og mejeri brugt i stigende grad.

Hollænderier på Erholm og Søndergaarde.
Efter at Hans Simonsen (godsejer 1733-1768) havde overtaget Erholm, blev han straks klar over fordelen ved at etablere et hollænderi, og denne driftsgren kunne indbringe helt op til 55% af godsets samlede indtjening.

På Søndergaarde, der blev købt til af Hans Simonsen i 1759, kom der også et tidligt hollænderi, og begge steder var der op til 100 malkekøer, som bl.a. kunne nyde godt af god græsning med kløver og i øvrigt blandet vegetation rundt om de to store ejendomme.

Som nævnt kunne disse hollænderier give et stort provenu, bl.a. fordi herregårdssmør solgte del bedre end ”bondesmør”. Men der kunne komme grus i maskineriet, og det viste den forfærdelige kvægpest, der både i 1770 og i 1777 på få dage dræbte 90% af kvæget på de to ejendomme. Den hærgede især mellem 1740 og 1785.

I 1789 var der ud over en hollænder også ansat to mejerikarle og fire malkepiger på Erholm og tilsvarende på Søndergaarde. Her var der på den tid en selvstændig mejeribygning med 13 bygningsfag, der bl.a. rummede seks værelser og to stuer.

Tidlige mejerier i lokalområdet.
Kaslund Mejeri (fællesmejeri) blev oprettet allerede i 1875, altså syv år før andelsmejeriet i Hjedding, og Skydebjerg Mejeri opstod i 1887, mens Aarup Mejeri kom til i perioden 1908-1909.
Men Frøbjerg-området havde to meget tidlige gårdmejerier før andelsmejeriernes tid, og de vil blive omtalt i en kommende bog fra Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Aarup Mejeri set fra Holmelund – Bredgade 22 ses i baggrunden og Korsgade 8 med cykelforretning til venstre
Søndergaarde ca. 1900. med mejeriskorsten, medarbejdere, herunder malkepiger. I bygningen er der forvalter boligen til venstre, elevfløj i midten og mejeri til højre.

Spørgsmål til læserne.
Er der læsere, der har kendskab til nogle af disse meget tidlige mejerier fra før andelsmejeriernes tid? Man kan i så fald skrive til Hans Walmar på mail:
Skrevet af Hans Walmar for Aarup Lokalhistoriske Arkiv.