Generalforsamlingen d. 30. marts 2020.


Nyhedsbrev d. 26 marts 2020.

Kære medlem.
Sundhedssituationen i Danmark har bevirket, at vi må aflyse vores generalforsamling mandag den 30. marts på Kulturhuset Industrien.
Vi skulle også samme aften præsentere jer for vores nye bogudgivelse: ”Aarup 1860 – 1980”.
Dette arrangement må vi desværre også udsætte, og derfor bliver bogen først til salg efter den kommende præsentation, hvor I bliver indbudt med sædvanligt varsel.
Vi håber, at I vil have tålmodighed i nogen tid endnu.
Vi må nok også se i øjnene, at vores udflugt i juni desværre må aflyses i år.
Vi håber, at arkivet åbner igen om nogle uger eller måneder, så vi kan få lavet vores årsskrift for 2020, som I vil modtage på sædvanlig vis.
Venlig hilsen Bestyrelsen
Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv.


Indkaldelse med dagsorden.

Generalforsamling mandag den 30. marts 2020 kl. 19
i bio-salen på Kulturhuset Industrien.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er: Ebbe S. Hansen, Sven Jensen, og Ole Nygaard + ledig plads.
7. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg er Willy Steen.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
På valg er: Kristian Nancke, Otto Clement + ledig plads.
9. Eventuelt.

Præsentation af ny bog:
“Aarup 1860 – 1980”

Efter generalforsamlingen er vi meget glade for at kunne præsentere en helt ny bogudgivelse, som er noget ud over det sædvanlige.
Vi har nemlig ventet i mange år på denne bog, som først og fremmest er historien om stationsbyen Aarups fødsel og opvækst sammen med herregården Erholm.
Den seneste bog om Aarup er fra 1990 og baserer sig på et manuskript af Anna Andersen fra 1944!
Det er der nu rådet bod på, idet forfatterne og lokalhistorikerne Hans Walmar og Evald Andersen har præsteret en flot bog, som bl.a. bygger på et stort kildemateriale fra Landsarkivet, og som nu befinder sig i lokalarkivet. Desuden er der anvendt et stort materiale fra vores lokale arkiv sammen med op imod 100 interviews.
Arbejdet med bogen har taget næsten 4 år, men resultatet har været værd at vente på.
Vi er både meget stolte af og taknemmelige for, at de to forfattere har villet investere deres tid i et så stort bogprojekt.