Generalforsamling d. 30. marts 2020.

Generalforsamlingen udsat til 2021 grundet situationen med corona.


Nyhedsbrev marts 2020.

26. marts 2020
Kære medlem
Sundhedssituationen i Danmark har bevirket, at vi må aflyse vores generalforsamling mandag den 30. marts på Kulturhuset Industrien.
Vi skulle også samme aften præsentere jer for vores nye bogudgivelse: ”Aarup 1860 – 1980”.
Dette arrangement må vi desværre også udsætte, og derfor bliver bogen først til salg efter den kommende præsentation, hvor I bliver indbudt med sædvanligt varsel.
Vi håber, at I vil have tålmodighed i nogen tid endnu. Vi må nok også se i øjnene, at vores udflugt i juni desværre må aflyses i år.
Vi håber, at arkivet åbner igen om nogle uger eller måneder, så vi kan få lavet vores årsskrift for 2020, som I vil modtage på sædvanlig vis.
Venlig hilsen Bestyrelsen.
Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv.


Nyhedsbrev maj 2020.

Kære medlem
Nyt årsskrift på vej.
Allerede nu kan vi informere om, at vores årsskrift udkommer om et par uger og som sædvanlig bliver det tilsendt dig.
Det har i øvrigt været en meget mærkelig forårssæson i foreningen og arkivet. Siden midten af marts har vi på grund af Corona-epidemien været tvunget væk fra vores lokaler i Kulturhuset Industrien, idet alle kommunale bygninger blev lukket ned.

Vi var derfor nødsaget til at aflyse vores generalforsamling den 30. marts. Vi kunne heller ikke gennemføre den planlagte præsentation af vores nyeste bogudgivelse: ”Aarup 1860 – 1980” og derefter sætte salget i gang.
Generalforsamlingen må I stadig vente på. Vi ved endnu ikke, om vi kan afholde den i efteråret eller endnu senere.

Start af salg af den nye bog.
Vi har nu besluttet, at vi uanset den manglende præsentation af bogudgivelsen sætter salget i gang. Det nemmeste er at bestille bogen på arkivets mailadresse , og så kan den efter nogle dage afhentes hos Schreiners Bog og Ide i Aarup.
Denne beslutning skyldes, at vi foreløbig ikke kan åbne arkivet for besøgende. Det kan vi formentlig først efter sommerferien, og vi har alle sammen brug for at læse nu, hvor rigtig mange kulturelle aktiviteter er lukket ned.

Coronaepidemiens påvirkning. Vores arkivorganisation, Sammenslutningen af lokalarkiver har i øvrigt opfordret os til at prøve at få indsamlet erindringer fra denne mærkelige tid i foråret og sommeren 2020. Denne opfordring lader vi gerne gå videre til jer.
Skriv en beretning til os, om hvordan I har oplevet epidemien, hvad den har gjort, og hvordan den har indvirket på jeres hverdag i stort og småt. Det vil være rigtig godt, hvis arkiverne kan gemme sådanne beretninger fra almindelige borgere i Danmark om en usædvanlig hændelse i 2020.

Ingen sommerudflugt i år. En anden konsekvens af forsamlingsforbuddet er, at vores traditionelle sommerudflugt i juni desværre har måttet aflyses i år.

På vores hjemmeside www.lokalarkivaarup.dk vil vi holde dig orienteret om, hvornår vi åbner for besøg igen på arkivet i Bredgade.
Pas godt på jer selv og hinanden.
Mange venlige hilsener

Venlig hilsen Bestyrelsen
Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv.


Nyhedsbrev primo marts 2020.

Kære medlem
Dette nyhedsbrev indeholder indkaldelse til vores generalforsamling i marts og efterfølgende præsentation af en ny bogudgivelse.

Generalforsamling mandag den 30. marts 2020 kl. 19
i bio-salen på Kulturhuset Industrien.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er: Ebbe S. Hansen, Sven Jensen, og Ole Nygaard + ledig plads.
7. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg er Willy Steen.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
På valg er: Kristian Nancke, Otto Clement + ledig plads.
9. Eventuelt.

Præsentation af ny bog:

“Aarup 1860 – 1980”
Efter generalforsamlingen er vi meget glade for at kunne præsentere en helt ny bogudgivelse, som er noget ud over det sædvanlige.

Vi har nemlig ventet i mange år på denne bog, som først og fremmest er historien om stationsbyen Aarups fødsel og opvækst sammen med herregården Erholm.

Den seneste bog om Aarup er fra 1990 og baserer sig på et manuskript af Anna Andersen fra 1944!

Det er der nu rådet bod på, idet forfatterne og lokalhistorikerne Hans Walmar og Evald Andersen har præsteret en flot bog, som bl.a. bygger på et stort kildemateriale fra Landsarkivet, og som nu befinder sig i lokalarkivet. Desuden er der anvendt et stort materiale fra vores lokale arkiv sammen med op imod 100 interviews.

Arbejdet med bogen har taget næsten 4 år, men resultatet har været værd at vente på.
Vi er både meget stolte af og taknemmelige for, at de to forfattere har villet investere deres tid i et så stort bogprojekt.
Den nye Aarup-bog kommer vidt omkring:

Aarup-egnen før og nu.
Ca. 200 fotos fra arkivet,
desuden tabeller og diagrammer.
23 tegninger af Helge Roslind.
Jernbanen.
Post og fragt før og nu.
Erhverv og byudvikling.
Skoler.
Kirker, præster og vækkelser.
Industrien fra 1890 til nu.
Sygdomme og sociale forhold.
Lasse Helner.
Det politiske liv.
Erholm i 500 år.
Og meget meget mere.

I kan glæde jer til denne bog: Vores største bogudgivelse indtil nu:
316 sider, og godt skrevet og med mange illustrationer.
Prisen er kun 250 kr., og I kan allerede nu forudbestille bogen på mailadressen nederst.
Kontingent for 2020.
Vi vedlægger et indbetalingskort til brug for betaling af det nye kontingent for 2020.
Det bedes indbetalt på netbank senest den 15.3., i arkivets åbningstid eller på selve generalforsamlingsaftenen.

Nyhedsbreve på mail
Vores kommunikation til medlemmerne har hidtil været udelukkende via post og egene udbringning
. Vi vil imidlertid gerne fremover kunne udsende nyhedsbreve eller andre aktuelle informationer til jer via mail, og vi ønsker derfor at opbygge et mailkartotek over medlemmerne.
Send derfor en mail til os på adressen: indeholdende dit navn og mailadresse. Medlemmer uden pc-adgang vil selvfølgelig stadig få tilsendt nyhedsbreve pr. post.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer og gæster til en festlig aften den 30. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen