Generalforsamlingen d. 10. februar 2015.

Indkaldelse til generalforsamlingen. Hermed indkaldes til generalforsamling tirsdag den 10. februar 2015 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning fra bestyrelsen Beretning fra arkivlederen. Regnskab. Behandling af indkomne forslag.Forslag skal være formanden i hænde senest den 2. februar 2015 Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Benthe Andersen og Jørgen Koch Sørensen. … Læs mere

Generalforsamlingen d. 18. marts 2014.

Bestyrelsesberetning. Foreningen: Sidste års generalforsamling blev afholdt den 5. marts 2013 og 40 medlemmer deltog. Bestyrelsen blev genvalgt og Anne Marie Frederiksen blev nyvalgt som suppleant.Øvrige valg var også genvalg. Vi skulle have hørt Alfred Hestkjær fra Middelfart fortælle om Modstandsbevægelsen i vores område, men han måtte melde afbud og i stedet sprang Ole Nygard … Læs mere

Generalforsamlingen d. 5. marts 2013.

Bestyrelsens beretning for 2012. Denne årsberetning er som noget nyt opdelt i 2 dele for hhv. forening og arkiv. Foreningen. Sidste års generalforsamling blev afholdt den 25. januar 2011 og 28 medlemmer deltog.Vi tog afsked med Holger Hansen i bestyrelsen og nyvalgte Ebbe. S. Hansen.Men det var også på andre områder en skelsættende generalforsamling, fordi … Læs mere

Generalforsamlingen d. 25. januar 2012.

Bestyrelsens beretning. Den 24. januar 2011 afholdt vi sidste års ordinære generalforsamling og i alt 34 medlemmer deltog.Der skete ingen udskiftninger eller ændringer af posterne i foreningens bestyrelse.Efter kaffen holdt Max Kjær, Hækkebølle foredrag om sit arbejde med beskrivelsen af gårde og huse i Hækkebølle.Den 28. februar var arkivet indbudt til en drøftelse med Kultur- … Læs mere

Generalforsamlingen d. 24. januar 2011.

Bestyrelsens beretning. Den 27. januar 2010 afholdt vi sidste års ordinære generalforsamling og i alt 30 medlemmer deltog.Vort mangeårige bestyrelsesmedlem Jørgen Christensen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen og i stedet valgtes Otto Clement, Frøbjerg, som nyt medlem af bestyrelsen.Formanden Holger Hansen takkede Jørgen Christensen for den gode indsats i bestyrelsen gennem årene. Efter kaffen fortalte … Læs mere

Generalforsamlingen d. 27. januar 2010.

Bestyrelsens beretning. ved foreningens formand, Holger Hansen, Allerførst vil jeg ønske alle et godt nytår og velkommen til foreningens generalforsamling.Sidste år afholdt vi generalforsamling d. 28. januar. På generalforsamlingen blev Jørgen Kock Sørensen valgt til nyt medlem af bestyrelsen, da Karna der som ansvarlig for registrering og arkivering er født medlem af bestyrelsen.Der deltog 33 … Læs mere