Generalforsamlingen d. 24. februar 2016.


Indkaldelse.

Hermed indkaldes til generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30 i arkivet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag skal vær formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  På valg er: Ebbe Svenning Hansen, Hans Ove Pedersen, (ønsker ikke at genopstille)
  Otto Clement (ønsker ikke at genopstille).
 7. Valg af bestyrelsessuppleant.
  På valg er: Ole Nygaard Kristensen.
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  På valg er: Kristian Nancke og Ole Nygaard Kristensen og suppleant Lars Hansen.
 9. Eventuelt.

Kontingent for 2016.
Der vedlægges indbetalingskort til betaling af kontingent på posthus eller via netbank. Kontingentet kan dog også betales på generalforsamlingen. Medbring i så fald venligst indbetalingskortet.

Glimt fra spejderlivet i Aarup i 1950-erne.
Her i 2016 fejrer spejderbevægelsen i Aarup deres 90 års fødselsdag og efter generalforsamlingen og kaffen giver Sven Jensen os et lille indtryk af, hvordan det var at være spejder i Aarup i 1940-erne og 1950-erne. Sven kan sikkert huske mange muntre episoder fra spejderlivet i en tid, hvor solen altid skinnede om sommeren.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.


Bestyrelsens beretning for 2015.

Foreningen:

Sidste års generalforsamling blev afholdt den 10. februar 2015 og 52 medlemmer deltog.
Bestyrelsen blev genvalgt og Anne Marie Frederiksen blev genvalgt som suppleant.
Øvrige valg var også genvalg.

Efter generalforsamlingen var der en præsentation af foreningens nyeste bogudgivelse: “Fra Napoleons tiden på Vestfyn” og forfatterne Evald Andersen og Poul Kej fortalte om forskningen, der lå til grund for bogen. Salget er gået rigtig godt, og vi har nu kun 25 stk. på lager. Vi modtog i øvrigt efterfølgende et tilskud på 10.000 kr. fra Murermester Ib Hansens Fond til udgivelsen og siger tak til fondsbestyrelsen.

I foråret kunne vi atter udsende et årsskrift, og redaktøren Henning Søndergaard præsterede igen et hæfte på 36 sider med hele 5 artikler. Vi vil igen benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne og andre til at komme med forslag til emner for kommende artikler eller indsende f.eks. erindringer til brug i årsskriftet og arkivet.

Aftenudflugten blev flyttet tilbage til juni og vi fik en byvandring i Frøbjerg med tidl. borgmester Asger Møller som guide.

Arkivet:


Vi har i 2015 haft 76 besøgende gæster på arkivet. Næsten det samme som i 2014.

Vores hjemmeside har haft 2884 besøg. En nedgang på ca. 1200 besøgende ift. 2014, og som uden tvivl skyldes den nye landsdækkende hjemmeside arkiv.dk.

Det daglige arkiverings- og registreringsarbejde i arkivet er også i 2015 forløbet meget tilfredsstillende.

Vi har haft økonomisk mulighed for at udskifte en computer og indkøbe en ny computer, så vi har nu i alt 7 it-arbejdspladser til rådighed.

Vi har ofte på vores arbejdsdage om mandagen alle 7 it-arbejdspladser i gang og om torsdagen arbejder andre af de frivillige medarbejdere med andre opgaver. Så vi har faktisk fuldt hus lige nu på de to dage og savner indimellem meget en læsesal til vores gæster. I et vist omfang bruger vi så Galleriet.

Vi har indkomstregistreret 85 afleveringer i 2015. 2 mere end i 2014. Derudover har vi også gang i arkivfonds- og billedregistreringerne dvs. de registreringer, som I kan se på hjemmesiden www.arkiv.dk . Her kan I lige nu se 250 arkivfonds registreringer og 1465 billeder.

I maj måned arrangerede vi i anledning af 70-året for befrielsen en lille udstilling på biblioteket med Erling Lykkes billeder af fynske mindesten fra krigens tid.

I september arrangerede vi igen en udstilling i biblioteket i anledning af jernbanens 150 års jubilæum.

Arkivernes Dag blev markeret den 14. november med åbent hus og udstilling. Emnerne var: Jernbanen og stationen, små og store begivenheder for 40 år siden og ukendte billeder.

Udstillingen blev besøgt af ca. 40 gæster, lidt færre end sædvanligt, og vi vil i år derfor prøve at lægge os endnu mere i selen for at lave en god og interessant udstilling.

Afslutningsvis vil vi fra bestyrelsens side sige tak til arkivleder Karna Søndergaard og de øvrige frivillige medarbejdere for deres gode indsats i det forløbne år.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Koch Sørensen