Generalforsamling 2024 Indkaldelse.

” O B S ” Indkaldelse til Generalforsamling i 2024. Vi afholder nu den ordinære generalforsamling mandag den 11. marts 2024 kl. 19.00i lokalarkivet, Kulturhuset Industrien, Bredgade 73-75, Aarup. Dagsordenen er iflg. vores vedtægter.Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Foredrag af, Bjarne Christian Jensen, From Aarup with love.Efter kaffen fortæller Bjarne … Læs mere

Den gode historie uge 8. 2024

En præsteindberetning fra 1743 –og nybyggerland på Ladegård Mark I 1743 skulle præsten i Skydebjerg og Orte sogne (H. M. Bollt) sende en indberetning til kancelliet (ministeriet) om sine sogne. Og som det ses nedenfor, så var lokalområdet meget anderledes dengang.Både Skydebjerg og Orte havde ”marker med sand, grus og lerbjerge”, og flere dale lignede … Læs mere