Generalforsamling 2024 Indkaldelse.

” O B S ”

Indkaldelse til Generalforsamling i 2024.

Vi afholder nu den ordinære generalforsamling mandag den 11. marts 2024 kl. 19.00
i lokalarkivet, Kulturhuset Industrien, Bredgade 73-75, Aarup.

Dagsordenen er iflg. vores vedtægter.
Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Foredrag af, Bjarne Christian Jensen, From Aarup with love.
Efter kaffen fortæller Bjarne Christian Jensen lidt om sin barndom i Aarup og giver eksempler på,
hvor Aarup og Fyn har fyldt noget i hans voksne professionelle liv.

Kontingent for 2024.
Vi er glade for, at du støtter vores arbejde i arkivet ved at være medlem af vores gode forening.
Medlemskontingent er 100 kr. pr. husstand incl. Årsskriftet for 2024, nyhedsbreve mv.
Der bliver IKKE udsendt GIRO indbetalingskort!


Du kan overføre 100,00 kr. til vores konto i Sparekassen Danmark.
Reg.nr. 6880 konto nr. 4006671.
MobilePay.:  XX
Du er også velkommen til at betale direkte på arkivet i åbningstiden, torsdage kl. 14 – 16.

Vi ser gerne, at du betaler senest den 1. marts 2024.