Generalforsamlingen. d. 11. marts. 2024.

Bestyrelsens beretning for 2023.

Den 27. februar holdt vi generalforsamling med 46 deltagere og efterfølgende foredrag af tidl. landbetjent i Aarup Karl Møller Jensen.

Vi havde allerede i januar måned fået vores årsskrift for 2023 på gaden.
Tak til bidragsyderne og Aase Beyer Clausen for en god indsats.
Arkivmedarbejderne omdelte årsskriftet uden udgift for foreningen, og de relativt få eksemplarer uden for vores område blev så postsendt.

Vi er i 2023 fortsat med at udsende nyhedsbreve pr. mail og derefter lægge dem op på vores hjemmeside. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er acceptabelt for medlemmerne. Det sparer i hvert fald foreningen for en meget stor udgift.

Den 20 juni brød vi med årtiers tradition og tog på en eftermiddagsudflugt i stedet for den traditionelle aftenudflugt. Vi tog nemlig på udflugt til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg.
26 medlemmer deltog i udflugten, og vi fik en meget interessant rundvisning i den gamle fattiggård.
Foreningen gav som sædvanligt et pænt tilskud til arrangementet.

Vi havde i juli måned igen en lille stand på Sanggårds Plads til Musik midt i Aarup. Det gav ikke denne gang et helt så godt resultat. Publikummet den dag var nok ikke helt vores målgruppe.
Men det er stadig nødvendigt, at der hele tiden kommer nye medlemmer til, så vi kan drive arkivet på forsvarlig vis.  I må meget gerne være ”sælgere” fortalere for foreningen. Tag en af vores foldere med og giv den til en, I kender. Vi har i dag knap 100 medlemmer og antallet har ligget ret stabilt i en årrække.

Efter sommeren måtte vi desværre tage afsked med vores kasserer Jette Hasling Pedersen, der flyttede over til børnene på Sjælland, men heldigvis trådte Birthe Jørgensen fra Skydebjerg velvilligt til. Det er vi meget glade for, og Birthe fik meget hurtigt sin sag for: Oprettelse af Mobilepay og ny stor bogudgivelse.

Den 2. november inviterede vi til en bogpræsentation i Aarup Bio, hvor Hans Walmar fortalte om ”5560-fortællinger fra land og by”.  Der var kunstnerisk underholdning af Frøbjerg-koret og Anton Lundsgaard spillede. Ca. 60 deltagere var med til at skyde bogsalget i gang. Efterfølgende har der frem til januar 2024 været afholdt præsentationsmøder i Skydebjerg, Kerte, Aalsbo, Rørup, Erholm Fødevaremarked, Frøbjerg og Orte.
Disse fremstød har været med til at sikre et tilfredsstillende salg, som har gjort, at vi igen har et pænt beløb til rådighed på vores bogkonto.

Vi er meget stolte af de to bøger, som Hans Walmar nu har skrevet om vores område: Den gamle Aarup kommune. Vi retter også en varm tak til både Hans og Aase for de mange timers arbejde med bøgerne. Det er en kæmpe indsats, som I har ydet for vores lokalhistorie.
Vi vil i øvrigt også sige tak til Møllerens Fond for en donation på 10.000 kr. til hjælp til udgivelsen.
Det var en dejlig håndsrækning.

Afslutningsvis kan vi sige, at 2023 blev et rigtig godt år for vores forening, og aktiviteterne tog gradvis til hen i sidste halvår, så vi sluttede helt forpustede, men meget glade for resultaterne.  


2024 Beretning fra
Aarup lokalhistoriske Arkivet 11. marts 2024

Af Arkivleder Aase Beyer Clausen
Der er 11 medarbejdere (samlet arbejdstid er i alt ca. 43 timer/uge) tilknyttet Aarup lokalhistoriske Arkiv pr. 1./3.-2024
Vi er til stede mandage fra 9.30-12 og torsdage 13-16 (åbningstid 14-16)

Daglige arbejde:
1. Modtage arkivalier, billeder og film m.m.  Vi modtager gerne til arkivering eller opbevaring (deponering). Vi modtager ikke nok og hører af og til, at der er blevet smidt vigtige dokumenter ud. Det sker ofte efter dødsfald og ved salg af ejendomme.
2. Der laves journaler, registreringer af både arkivfonde og billeder i stor stil.
3. Desuden er vi ved at scanne billeder fra Frøbjerg Festspil, som vi modtog i 2022. Disse billeder ligger i fotolommer og begynder at klistre fast til plastlommerne, så det er på høje tid, at der gøres noget ved dem.
4. Bogdepotet. Hans Walmar har overtaget dette arbejde efter Inger Johansen, og man er velkommen til at benytte dette rum som læsestue, hvis der er noget i opslagsbøger, man skal se.
5. Hans vil også gerne have gode historier fortalt og nedskrive dem til senere udgivelser eller arkivering. Fortællere kan få lejlighed til at se den endelige tekst.

Udadvendt arbejde, hvor vi er synlige:
1. Hjælp til at finde arkivalier og løse opgaver for gæster/kunder eller pr. mail.
2. Artikler til Folkebladet, Aarup leverer 6-8 artikler om året. Det sker i samarbejde med Arkivrådet i Assens. Der er sket den ændring i 2024, at der kun bringes 24 artikler i alt – og kun i lige uger.
3. Årsskriftet 2024 har I lige modtaget. Jeg redigerer dette blad, og vi modtager gerne indlæg hertil. 4. Bogudgivelser: Vi fik udgivet et tobindsværk i november 2023. Det var et meget stort arbejde over ca. 3½ år, og der er gået arbejdstid fra andet arbejde.
5. I den forbindelse har der været holdt 8 foredrag rundt om i lokalområdet.
6. Der er brugt en del arbejdstimer på bogsalget, både opsøgende arbejde og digitalt salg, bl.a. har vi brugt vores hjemmeside og Facebook. Ligeledes har vi oprettet vores egen Facebook-side.

Arkivernes Dag:
1. I år havde Krags købmandshandel (Menu) 100-års jubilæum, så det var oplagt at få denne fortælling med på udstillingen.
2. Vores nye bogudgivelse var også et oplagt emne. Der blev vist billeder på PowerPoint, og billeder fra bogen kan også ses i gangen ved arkivet.
3. 40 år gamle nyheder er meget populære og giver mange gode samtaler blandt gæsterne.
4. Mapper med udklip fra avisen efter 10 år, 25 år og 40 år lå fremme til gennemsyn.
5. Ligeledes lå der skolemapper, hvor vi gerne vil/ville have hjælp til navne på de personer, vi mangler.

Statistik 2023:
1. Oprettede journaler og registreringer i 2023
2. Journal 63
3. Arkivfond 24
4. Enkeltbilleder 410
5. Billedserier 34
6. Lyd 1
7. Film 3
8. Enkelte artikler 129
9. Bøger 4
10. Aviser og tidsskrifter 1
11. Andet 102

Antallet af billeder i Arkibas.:
i alt 4788
Antal visninger på arkiv.dk.:
2023 fordelt på registreringer 11294
Arkivleder Aase Beyer Clausen.


Referat fra.:

Generalforsamlingen. d. 11. marts. 2024.

Aarup lokalhistoriske Forening – årsmøde marts 2024

Indledning v. Jørgen Koch – mindeord om Inger Johansen
Dirigent: C.C. Horn Andersen
Beretning:
Årsskrift allerede ude, nyhedsbreve mest på mail, god aftenudflugt 20./6., knap 100 medlemmer, Birte Jørgensen har afløst Jette Hasling som kasserer. Fra 28. okt. ny bog og derefter 8 præsentationer, tak for bøgerne og tak til Møllerens Fond for støtte. Beretning godkendt.
Fra arkivlederne v. Aase:
Der er tre konti i huset: Selve arkivet, foreningen, bogkontoen. Der er p.t. 11 medarbejdere ca. sv. til et fuldtidsjob. Gæster bør helst komme torsdage 14 – 16. Særlige arkivalier i 2023 – fra Grimsbjerg-foto og meget fra Frøbjerg Festspil. Hans W. har overtaget Inger Johansens arbejde. ”Gode historier” fra Aarup vil komme 6-8 gange om året. Der har været 8 bog-foredrag/præsentationer i lokalområderne. ”Arkivernes Dag” i november altid en succes, især rullede billeder og nyheder for 40 år siden.
Der er i 2023 fremstillet 63 journaler, 24 arkivfonde og 34 billedserier. Der findes 4788 lokale fotos på arkibas.
Regnskab.:
Der var i 2023 et underskud på 1.558,36 kr. – bilag i protokollen
Bogkontoen viste for 2023 et underskud på 9.840, 88 kr. Men bogsalget er fortsat i 2024 – og der er bøger i kommission. Desuden et større nøje optalt lager til salg.
De to regnskaber godkendt.
Indkomne forslag: Ingen indsendt
Kontingent: 100 kr. pr husstand
Valg til bestyrelse:
Ebbe Hansen, Birte Jørgensen og Annie Frandsen valgt for to år.
På valg i 2025: Jørgen Koch, Preben Hansen + en tom plads
Suppleanter: Angel Tuck for ét år – Ulla Storgaard for to år.
Revisorer: Bjarne Jensen og Grethe Lundsgaard – suppleant Otto C.
Evt.: Pengene til nye bøger er hjemme nu efter salg i januar – marts 2024

Referat ved Hans W. (12./3. – 24)