Generalforsamlingen d. 5. marts 2013.

Bestyrelsens beretning for 2012. Denne årsberetning er som noget nyt opdelt i 2 dele for hhv. forening og arkiv. Foreningen. Sidste års generalforsamling blev afholdt den 25. januar 2011 og 28 medlemmer deltog.Vi tog afsked med Holger Hansen i bestyrelsen og nyvalgte Ebbe. S. Hansen.Men det var også på andre områder en skelsættende generalforsamling, fordi … Læs mere

Generalforsamling d. 5. marts 2013.

Så er de praktiske ting for mødet ved at være i orden.Som det ses, er der en halv time til generalforsamlingen skal begynde. Som det kan ses på billederne, var der er flot fremmøde til generalforsamlingen. Formanden, Jørgen Koch Sørensen, gav da også i sin velkomst udtryk for stor tilfredshed og takkede deltagerne for den … Læs mere