Den gode historie uge 28 – 2024.

Achton Friis på besøg ved Aarup I 1936 udkom Achton Friis’ værk ”Danmarks store Øer”. Den samme forfatter har også skrevet ”De danskes Øer” og ”De jyders Land”.  På vej mod Frøbjerg I førstnævnte værk mødte han på vej til Frøbjerg ”en gammel kone”. Hun gik og nussede om sine to køer, der var tøjret … Læs mere

Udflugt 2024

Byvandring i Assens, fredag den 21. juni 2024.Sådan lød indbydelsen fra bestyrelsen. I år gentager vi igen med en eftermiddagsudflugt, som sidste år viste sig at være god ide.Vi skal besøger Museum Vestfyn som viser os rundt i Assens by. Her i 2024 fylder købstaden Assens 500 år. Vi har derfor i den anledning besluttet … Læs mere

Den gode historie uge 20. 2024

Fyens Diskonto Kasse til ”Kasernen” 1958 I 1958 havde Fyens Diskonto Kasse i nogen tid arbejdet på at overtage Banken for Aarup og Omegn, men den 16. maj kunne diskontokassens to direktører meddele, at planerne ikke blev til noget, men at deres bank i stedet ville oprette sin egen filial i byen. Det beroligede den … Læs mere

Nyhedsbrev maj 2024

Kære medlemmer I dette nyhedsbrev kan du læse om generalforsamlingen og vores kommende udflugt til Museum Vestfyn i Assens./ Fra generalforsamlingen. Generalforsamlingen havde samlet over 50 deltagere i år. Bestyrelsens og arkivledernes beretning blev godkendt og det samme blev regnskabet. Kontingentet er fortsat 100 kr. pr. husstand. Til bestyrelsen genvalgtes Ebbe Svenning Hansen. Birthe Jørgensen … Læs mere

Generalforsamlingen. d. 11. marts. 2024.

Bestyrelsens beretning for 2023. Den 27. februar holdt vi generalforsamling med 46 deltagere og efterfølgende foredrag af tidl. landbetjent i Aarup Karl Møller Jensen. Vi havde allerede i januar måned fået vores årsskrift for 2023 på gaden. Tak til bidragsyderne og Aase Beyer Clausen for en god indsats.Arkivmedarbejderne omdelte årsskriftet uden udgift for foreningen, og … Læs mere

Generalforsamling 2024 Indkaldelse.

” O B S ” Indkaldelse til Generalforsamling i 2024. Vi afholder nu den ordinære generalforsamling mandag den 11. marts 2024 kl. 19.00i lokalarkivet, Kulturhuset Industrien, Bredgade 73-75, Aarup. Dagsordenen er iflg. vores vedtægter.Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Foredrag af, Bjarne Christian Jensen, From Aarup with love.Efter kaffen fortæller Bjarne … Læs mere

Den gode historie uge 8. 2024

En præsteindberetning fra 1743 –og nybyggerland på Ladegård Mark I 1743 skulle præsten i Skydebjerg og Orte sogne (H. M. Bollt) sende en indberetning til kancelliet (ministeriet) om sine sogne. Og som det ses nedenfor, så var lokalområdet meget anderledes dengang.Både Skydebjerg og Orte havde ”marker med sand, grus og lerbjerge”, og flere dale lignede … Læs mere

5560-fortællinger fra land og by

Bogværket ”5560-fortællinger fra land og by”Emneoversigt over bogens 480 sider i to bind.480 sider præsenteres af Hans Walmar Læs om indholdet i de tværgående oplysninger. HER Tværgående oplysningerVærket i to bind er principielt inddelt i 8 hoved kapitler, således som det fremgår nedenfor. Men mange oplysninger og forklaringer går på tværs af de enkelte afsnit. … Læs mere

Den gode historie uge 2. 2024

Faurskov i fortid og nutid Landsbyen Faurskov er nævnt første gang i året 1572 som ”Faursche Marck”, og ”Faursche Mølle” (Faurskov Mølle, vandmøllen) nævntes også. Den tyske påvirkning af sproget var tydelig i de år. ”Faur” er det samme som fager, der betyder smuk. Landsbyen, der grænser op til Gelsted Sogn, er grundlagt som en … Læs mere