Den gode historie. Uge 14 2022

Højvande langs Vestergade i Aarup

I januar og februar 2022 var der særdeles høj vandstand langs Vestergade i Aarup – højere end det er set i mange år. Selv vest for den tidligere vandmølle, nu Vestergade 80 i Aarup, var vandstanden så høj, at man kunne se åens vandspejl fra et udsigtspunkt et pænt stykke oppe ad Møllegårdsvej.

Men den høje vandstand skyldtes alene de store regnmængder, så mølledammen langs Vestergade, der virkede indtil december 1883, var ikke på vej retur, selvom det næsten kunne se sådan ud.
Vestergade hed i øvrigt Palnatokesvej indtil 1917.

Skydebjerg Vandmølle, der fik vandkraft fra mølledammen langs den nuværende Vestergade,
blev nævnt første gang i året 1520, men den var måske endnu ældre.

Datidens vandmølle.

Den var formentlig den største arbejdsplads i Aarup-området i årene før jernbanen, der blev taget i brug i september 1865, idet den var arbejdsplads for en møllerfamilie, to møllersvende, én møllerdreng, én tjenestekarl og én tjenestepige – i alt syv personer. Disse folk fik møllehjulene til at køre, når der blev åbnet for sluserne til mølledammen langs Vestergade, og på den måde kunne omegnens bønder få kværnet deres korn.

Nye tider.

Fra 1883 blev arbejdet klaret af Dorthebjerg Vindmølle ved Erholm og en ny vindmølle på det nuværende Sandløkken, senere rykkede den til Møllebakken over for Aarupskolen. Skydebjerg Vandmølle havde fået problemer med for lidt vand om sommeren og for meget is om vinteren.

Skrevet for Aarup lokalhistoriske Arkiv af

Hans Walmar