Generalforsamling 2022 Indkaldelse.

Vi afholder nu den ordinære generalforsamling mandag den 28. marts 2022 kl. 19.00
i arkivet i Kulturhuset Industrien, Bredgade 73, Aarup.
Dagsordenen er iflg. vores vedtægter.
Efter kaffen fortæller Anna Svensson om 50 år i Aarup Kommunes tjeneste.
Vi glæder os til at se jer igen til en god aften i foreningen.

Kontingent for 2022.

Vi er glade for, at du støtter vores arbejde med at arkivere og
formidle vores fælles kulturarv ved at være medlem af vores gode forening.
Opkrævning af kontingent for 2022:
Medlemskontingentet er 100 kr. incl. årsskrift, nyhedsbreve, støtte til udflugter m.v.
Du kan overføre 100 kr. til vores konto i Totalbanken.
Reg.nr. 6880 kontonr. 4006671.
Du er også velkommen til at betale direkte på arkivet i åbningstiden, torsdage kl. 14 – 16