Generalforsamling. Referat d. 28.03.2022.

Aarup lokalhistoriske Forening – årsmøde 2022

Generalforsamlingen blev holdt 28./3. – 2022. 40 – 45 deltagere var mødt op.

Beretning fra Generalforsamlingen.

Beretning fra foreningen:
Der havde været en del adgangsbegrænsning i 2021 pga. coronaen. Nogle medarbejdere havde arbejdet hjemmefra, men der udkom alligevel et årsskrift på 40 sider, skriftets redaktør var arkivleder Aase Clausen. Lille nedgang i medlemstal.

Beretning fra arkivlederne:
Arkivledere er Ebbe Hansen og Aase Clausen. I 2020 blev der lukket i december, og i 2021 mødte ganske få medarbejdere op pga. situationen. Først fra august var der åbent for publikum.

Arkivernes dag i november:
Hovedpunkterne var fabrikken Possementen, 40 år gamlehistorier, desuden billedkavalkade på skærm.

Andet arbejde:
Der er bl.a. udført skanning af gamle 8 mm film. Desuden er der leveret 6 x ”Den gode historie fra de lokalhistoriske arkiver”.
Normalt er der ca. 60 gæster pr år – pga. coronaen langt færre.

Regnskab:
I den lokalhistoriske forening blev der konstateret et underskud på 1910,04 kr. jf. bilag. I banken pr. 31./12. – 2021: 12.419,12 kr.
Bogkontoen har i 2020 vist et meget stort salg, mens salget var på samlet 17.440 kr. i 2021. Genoptryk af bogen om Aarup og Erholm kostede 19.903,35 kr. Det giver en stor reserve at sælge fra. Bankbeholdning pr. 31./12. – 2021 var 81.050,70 kr.
Regnskaber godkendt.

Kontingent:
Uændret 100 kr. for en husstand.

Valg til bestyrelsen:
Sven Jensen og Ebbe Hansen blev genvalgt.
På valg i 2023: Jette Hasling Pedersen, Jørgen Kock Sørensen og Preben Hansen.
Valg af suppleant: Willy Steen – suppleant på valg i 2023: Aase Clausen.

Revisorer:
Bjarne Chr. Jensen og Grethe Lundsgaard. Suppleant: Otto Clement

Bemærkninger under evt:
Bliv medlem for kun 100 kr. pr. husstand – fordelene er bl.a. årsskriftet, evt. udflugt og nyhedsbreve.

Referent:
Hans Walmar