Generalforsamlingen. Beretninger for 2021 d. 28.03.2022.

Beretninger fra Foreningen og Arkivet.

Bestyrelsens beretning for 2021

Endnu et år med adgangsbegrænsninger og nedlukning af arkivet i en længere periode er gået.

Vi kom langt hen på foråret, inden vi igen fik lov til at benytte vores kommunale lokaler til arkivarbejdet. Pandemien satte begrænsninger for alle foreninger og aktiviteter i samfundet.

Vi udskød vores generalforsamling for både 2019 og 2020. De kunne simpelthen ikke gennemføres som forudsat i vores vedtægter.

Vi besluttede i bestyrelsen, at det var for usikkert at begynde at planlægge den traditionelle sommerudflugt i juni. Men da flere af medarbejderne arbejdede hjemmefra, lykkedes det at få lavet et nyt årsskrift for 2021 og udsendt det til medlemmerne.

Efter sommerferien tog vi chancen og indkaldte til 2 generalforsamlinger i oktober 2021.

De blev afholdt i Industriens biografsal, og der mødte 21 medlemmer op. Efter generalforsamlingen fortalte Hans Walmar om hvordan han skriver lokalhistoriske artikler og bøger.

Vi er jo ikke den eneste forening, hvis aktiviteter har været ramt af nedlukninger eller begrænsninger i 2021, og mange foreninger oplever også, at det er svært at få medlemmerne til at møde op, når det igen har været muligt.

Vi er klar over, at medlemmerne i vores forening i 2 år ikke har fået fuld valuta for kontingentet, og det har måske også været årsagen til en mindre nedgang i medlemstallet. Bestyrelsen vil imidlertid sige tak til jer, der blev og betalte årskontingentet på 100 kr., så vi stadig kan være en støtteforening for det lokalhistoriske arkiv i Aarup og sikre, at der foregår et godt arbejde her til glæde for vores fælles hukommelse og de fremtidige generationer i vores område. 

Bestyrelsen. 

     Arkivets Beretning for 2021

2021 har været et mærkeligt år med hensyn til arbejdet på arkivet. Arkivet har været lukket ned en stor del af året. Vi var en lille gruppe af frivillige medarbejdere, der i løbet af foråret genoptog arbejdet mandage og onsdage. Vi fortsatte med at have lukket om torsdagen indtil efter sommerferien.
I efteråret arbejdede vi normalt indtil til juleferien.
Vi afholdt vores ”Arkivernes Dag” – med et pænt fremmøde på 45 gæster. Udstillingen var som sædvanlig den 2. lørdag i november og kunne ses i resten af november måned. Den sidste fredag afholdt vi sammen med Industrien ”åbent hus-arrangement”, og også her var der pænt besøg.

Emnerne i 2021 var:
1. Possementen. Det var dejligt at se den interesse, som gæsterne viste for denne udstilling.
2. Det stod der i avisen for 40 år siden. Et fast indslag, og som altid gav det stof til samtaler.
3. Aarup 1880 – 2000 – en power-point billedserie, der også fik stor interesse fra vore gæster.

I løbet af året har vi i Folkebladet bragt 6 artikler kaldet ”Den gode Historie”.

Vi har ikke haft det antal gæster, vi plejer at have i 2021 (31 gæster), der kom ca. det halve af normalen.

Vi har de sidste par år, foretaget nogle omlægninger på arkivet, bl.a. til centralisering af vores IT, dels en fornyelse af vores Pc’er og en server tilknyttet alle arbejdspladser for at få alle billedfiler gemt på denne server m.m. Dette arbejde er vi rigtig langt med, dog er vi ikke færdige.

Denne omlægning og coronaen har taget tid fra andet arkivarbejde, så vi har ikke nået at oprette så mange journaler og arkivfonde, som vi plejer, og vi må indrømme, at et par ekstra hænder er velkomne, men det er en fordel, at man har kendskab til at arbejde med en computer.

På billedsiden har vi nået det samme antal registreringer, som vi plejer.

Sidst på året købte vi en filmscanner og er nu i fuld gang med at få digitaliseret vores 8 mm film.

Aase Beyer Clausen