Aftenudflugt til Erholm 21. juni 2011.

Tekst og foto: Ole Nygaard Kristensen.


Lokalhistorisk forening mødtes på parkeringspladsen
overfor Erholm Slot kl. 19.
Der var ca. 70 tilmeldte, så der var god tilslutning.

Formand Jørgen Koch Sørensen bød velkommen. Vi gik så i samlet flok gennem den flotte slotspark, der stod i fuldt flor og vi fik et godt indtryk af parken med de mange store og sjældne træer.

Jørgen formand byder velkommen

Vi kom ind i gården gennem vestporten og så at der stod 1854 over porten.

Vestporten ved Erholm

Indenfor på trappen stod Jan Ivar Cederfeldt de Simonsen klar og gav os en introduktion om slottets historie og arkitektur.

Hovedbygningen er opført i tiden 1850 – 1854 af arkitekt J. D. Herholdt, stilen blev benævnt som nygotik.
Trappetårnet er tilføjet i 1886 af arkitekt M. Borch.
Haveanlægget af Rudolph Rothe 1854, blev senere renoveret af Edvard Glæsel i 1902. Stilen blev kaldt “English Contry Garden to nature”. Så kom vi indenfor og vi skulle iføre os blå plastic “sutter” af hensyn til gulvene.


I spisestuen fik vi fortalt om billederne på væggene. I spisestuen hænger der et stort billede, der er fra romantikken. Et stykke, der er fyldt med symboler fra græske og romerske gudesagn, det havde man fundet på et loft, hvor det havde været udsat for angreb fra mus og rotter.
Vi hørte også om problemer med sætning. Huset er bygget på egestolper og da man havde fugtproblemer i kælderen, forsøgte man at dræne uden om huset men det medførte at egestolperne tørrede ud og rådnede og huset knækkede.

Erholm fra syd

Alt i alt en spændende rundvisning og vi sluttede aftenen af med kaffe, boller og lagkage i Rørup Beboerhus.