Arkivernes dag – 2011 Dørbjælkens mysterium.


Dørbjælke – efterlysning! et mysterium!

3. september 2011.

Vi har på Lokalarkivet i Aarup modtaget en gammel bjælke, der formentlig har ligget over en dør et eller andet sted.
Vi ved ikke, hvem der er kommet med den, og hvor den er kommet fra. Det vil vi meget gerne vide.
Bjælkens mål er 124,5 x 21,7 x 13 cm.
Den er formentlig af egetræ, meget velbevaret og med en inskription.
Mysteriet blev løst i forbindelse med udstillingen
“Arkivernes Dag” den 12. november 2011 – se nederst.

Indskriften på bjælken ses nedenfor.

AO 1700
PEDER PEDERS-
SØN SKYTTE
TØMMERMAND
O GUD SOM ALTING KAND ALMEGTELIG BEVARE
BEVAR VOR HUUS OG HJEM FRA ILD OG ANDEN FARE
BEVAR VOR INDGANG OG VOR UDGANG FRA FORTRED
DIT NAVN TIL LOV OG PRIS GIV NÆRING LYKKE FRED

Herunder 3 afsnit af bjælken.

Lokalarkivet håber, at en eller anden kan give
en hjælpende hånd med at opklare mysteriet.


Her er løsningen.

I forbindelse med udstillingen for Arkivernes Dag 2011 kunne arkivet sætte denne oplysning ved bjælken:

Ole Møller er tidligere pedel på den daværende Kerte Skole.