Arkivernes dag – 2011.

Aarup Lokalhistoriske Arkiv åbnede udstilling. Lørdag den 12. november kl. 10 – 14.

Aarup Lokalhistoriske Arkiv åbnede udstilling lørdag den 12. november.

Den anden lørdag i november er hvert år Arkivernes Dag.

Her byder alle Danmarks lokalarkiver interesserede borgere indenfor, så man kan se, hvad det er for materialer, vi gemmer på hylderne.


Udstillingen vil frem til årsskiftet være åben i bibliotekets og arkivets
sædvanlige åbningstider og ved Open by night den 25. november.


Arkivet er i besiddelse af en mængde billeder, bøger, dokumenter og enkelte effekter, så der er et stort udvalg at arbejde med. Det afgørende er at finde det rigtige emne for en udstilling.

Udstillingen 2011.

I vores udstillingslokale viser vi i år en spændende udstilling, der indeholder fotografier og beskrivelser af gamle gårde i landsbyen Hjerup.

Grundlaget for udstillingen er en meget omfattende beskrivelse af gårde og huse i Kerte og Hjerup udarbejdet af Lis Sørensen
(billedet til venstre).
Beskrivelsen, der er afleveret til arkivet for en del år siden, indeholder en mængde billeder og beskrivelser af gårdene, ejerforholdene og livet i landsbyerne gennem tiderne.

I god tid bestemmes emnet for udstillingen, og så gælder det om at finde det rigtige materiale. På billedet neden for til venstre ses arbejdet påbegyndt i begyndelse af oktober måned. Det andet billede viser den 3. november, hvor man nu kan sætte plancherne op og placere inventaret.Derudover udstilles der for første gang nogle fremragende naturfotografier fra forskellige områder i Aarup.

Fotografierne er optaget af Palle Hermann i 1980 og er tilgået arkivet som gave.

Nu afdøde Palle Hermann var arkitekt, og i en længere årrække arbejdede han i et vestfynsk arkitektfirma.


I pressemeddelelsen forud for udstillingen hed det:
“På udstillingen viser vi også arkivets nyeste og største mysterium: En over 1 meter lang egetræsbjælke formentlig en dørbjælke med en inskription fra 1700. Problemet er, at vi ikke ved, hvem der kommet med den og hvor den stammer fra. Vi håber derfor, at vi nu kan få hjælp til at opklare sagen”.

En læser reagerede. Klik her og læs videre om løsningen af bjælkens mysterium.Endvidere har vi en mindre afdeling med ukendte fotografier, og hvor vi som sædvanlig beder om hjælp fra gæsterne til at føre os på sporet af tid og sted for optagelserne.

Det viser sig hvert år, at vi kan få placeret et pænt antal billeder ved denne gode hjælp


Fotomontage.

En sidegevinst ved at aflægge udstillingen besøg er at træffe andre og få en god snak om de gamle dage, hvad enten man er to, tre eller flere.

Lis Sørensens historiske samlinger fylder 3 fakturabind, som disse billeder viser, og der var stor interesse for se i dem. Mange besøgende fik også lejlighed til at stille Lis Sørensen spørgsmål.Lis Sørensen er i besiddelse af nogle gamle
lydoptagelser fra blandt andet Hjerup.

De bliver her overdraget til Lokalhistorisk Forenings
formand, Jørgen Koch Sørensen, for at indgå i arkivets samlinger.