Den gode historie. Uge 07 2022.

Ændringer ved Gribsvad-afkørslen nr. 55

I 2022 arbejdes der med udvidelsen af motorvejen
Aarup – Nr. Aaby, så den kan blive 3-sporet.
Nu lader vi tankerne gå ca. 60 år tilbage i tiden, for da begyndte
planlægningen af den nuværende motorvej.

Hvordan så landskabet ud dengang, og kan vi finde spor?

På hjemmesiden ”Danmark set fra luften” findes flere af de bygninger, der blev eksproprieret og nedrevet. Blandt mange andre kan nævnes Johannes Sørensens husmandssted, der lå få meter vest for den nuværende motorvejsbro.

Hvem var denne Johannes Sørensen? Han var sognerådsformand i Rørup Kommune 1962-1966, og derefter blev han Aarup Kommunes første socialudvalgsformand indtil 1970, da han stoppede pga. alder.

Da hans ejendom var eksproprieret, blev han ansat ved vejbyggeriet i en årrække, og han fortalte senere undertegnede, at han var forarget over, at en del tjæretromler bare blev gravet ned i dybe render, hvor de senere lækkede giftige stoffer til drikkevandet, da de var gennemtærede.

Skrevet for Aarup lokalhistoriske Arkiv
af Hans Walmar

Billedtekst 1: Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 2021. Oversigt over den nuværende motorvej med afk. 55 og industriområdet

Billedtekst 2: Kilde: Odense Luftfoto og Kgl. Bibliotek 1951. Johannes Sørensens ejendom, ”Libershave”, ses fra nordøst.
Liebersholm ses i baggrunden – den ligger der stadig – lige syd for motorvejen.