5560-fortællinger fra land og byBogværket
”5560-fortællinger fra land og by”
Emneoversigt over bogens 480 sider i to bind
.
480 sider præsenteres af Hans Walmar

Læs om indholdet i de tværgående oplysninger.
HER

Tværgående oplysninger
Værket i to bind er principielt inddelt i 8 hoved kapitler, således som det fremgår nedenfor. Men mange oplysninger og forklaringer går på tværs af de enkelte afsnit. Fx er der medtaget historier fra besættelsestiden både under Erholm- og Rørup-afsnittene.

Reguleringen af Ladegaards Å har haft stor betydning for bebyggelsen Ladegaard Mark. En baggrund for disse forhold kan bl.a. læses i en beretning fra Skydebjergs præst ca. 1744 – og uddybes i kapitlet om vandløb.

I kapitlet om Kerte Sogn er der redegjort for et handelsgartneri, en karetmagervirksomhed, et bylaug og et sogneforstanderskab.

I kapitlet om Skydebjerg er der omtaler af mejeriet, en købmandsforretning ved landevejen, et engvandingsanlæg, smedjer og af det tidligere kendte hverv som sognefoged.

Under Rørup Sogn er der en omtale af mange kendte personer, typer af landsbyer, modstandshistorier og af befolkningsudviklingen i alle sogne samt årsager til landboreformerne.

I kapitlet om Orte Sogn er der fokus på livet omkring Frøbjerg Bavnehøj, Frøbjerg Gymnastikforening fra 1885, Frøbjerg Brugs, Ortes købmandshandel, Orte Møbelfabrik og Raitex, tørveskæring ved Ladegaard Mark, mens Frøbjerg Samlingshus er omtalt under afsnittet Frøbjerg Festspil.

Aarup by blev udførligt omtalt i bogen fra 2020. Afsnittet om Aarup i bogen fra 2023 er noget kortere, men der er bl.a. fokus på Industrien fra 1890-2023, på Krags købmandshandel i 100 år og på Winnie Damgaards Aarup. Desuden er der medtaget en historisk vandrerute fra Gl. Aarup til Faurskov og retur. En stor del af turen går gennem Kerte Sogn.

De enkelte kapitler – særlige emner/

Frøbjerg Festspil

Frøbjerg Festspil i 40 år og Frøbjerg Samlingshus. Den tidlige foreningsforberedelse fra 1983 er beskrevet. Derefter følger omtaler af mange forestillinger og nøglepersoner fra disse forestillinger. Tidligere formænd og andre centrale medarbejdere har fortalt om deres oplevelser og om det daglige arbejde for mindst 300 aktive på ”Højen”.

Erholm og omegn
Erholm og omegn – det historiske kernestof, landboforhold i 500 år, park, hovedbygning og fredning, skovene og tidligere skovdrift, vandreruter, Taarupgaard og årets gang i 1909, modstandshistorie, Postmestergården, økologien, nutiden.