Nyhedsbrev d. 4. maj 2023

Kære medlem.

I dette nyhedsbrev kan du læse om generalforsamlingen og vores kommende udflugt til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg.

Fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen havde samlet godt 40 deltagere.

Bestyrelsens og arkivledernes beretning blev godkendt og det samme blev regnskabet.

Kontingentet er fortsat 100 kr. pr. husstand.
Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Koch Sørensen, Jette Hasling Pedersen og Preben Moes Hansen.
Som suppleant blev Annie Gaardsted Frandsen nyvalgt.
Som revisorer og revisorsuppleant genvalgtes Grete Lundsgaard, Bjarne Jensen og Otto Clement.

Du kan læse bestyrelsens beretning og referatet fra generalforsamlingen på vores hjemmeside www.lokalarkivaarup.dk.

Efter generalforsamlingen fortalte Karl Møller Jensen om både sin tid i Grønland og sine 24 år som landpolitibetjent i Aarup.

Udflugt til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg tirsdag den 20. juni kl. 12.45.

I år prøver vi noget helt nyt, idet vores aftenudflugt ændres til en eftermiddagsudflugt, bl.a. fordi vi skal køre lidt længere i år. Vi besøger nemlig Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Dette interessante museum ligger i den tidligere fattiggård, som var i brug helt frem til 1974.

Her får vi en guidet rundvisning, og bagefter drikker vi kaffen i et lokale på museet..

Vi mødes kl. 12.45 på parkeringspladsen bag Industrien for at fordele os i bilerne.

Det samlede arrangement (kørsel, entre, guide og kaffe) koster 75 kr. pr. deltager, og tilmelding bedes givet til Ebbe S. Hansen tlf  29 46 29 86 eller på mail til .
senest mandag den 12. juni.
(Skriv venligst på mailen, om du kan have andre med i bilen (vi dækker benzinudgiften) eller ønsker kørelejlighed fra Aarup).

Med venlig hilsen
Bestyrelsen