Generalforsamling. Referat d. 27.02.2023.

Generalforsamling i Aarup lokalhistoriske Forening og Arkiv

I sin beretning på årsmødet den 27.2.2023 i et tætpakket Galleri kom formanden Jørgen Koch Sørensen bl.a. ind på glæden ved igen at have kunnet arbejde normalt med arkivalierne i 2022, for coronaen havde været et ubehageligt afbræk. Samtidig fremhævede han det fine overskud ved bogsalget.

I nutiden kan nyhedsbreve sendes ud til næsten alle pr mail, men man kan også læse relevante nyheder på hjemmesiden www.lokalarkivaarup.dk .

Udflugten til Middelfart havde fin tilslutning, og der var kommet flere nye medlemmer samt god tilslutning til arkivernes dag i november. Her blev foreningen 40 år – og arkivet havde i 2022 eksisteret i 50 år.

Arkivleder Aase B. Clausen kom bl.a. ind på formålet med arbejdet, som er at indsamle og opbevare materialer fra alle sogne i 5560 Aarup. Og alt materiale opbevares, så det kan hentes fem igen – og helt efter forskrifterne.

Økonomi

Der havde i foreningen været et mindre overskud i årets løb, og det betød en bankbeholdning på 13.377,12 kr.

Foreningen har også en bogkonto, den havde i årets løb vist et mindre underskud på 284,51 kr. Til gengæld ligger en del bøger klar til salg.

Bankbeholdningen til nye bøger er dog ret pæn: 80.766,19 kr.

Forslag og kontingent

Der var ikke indsendt forslag til generalforsamlingen, og kontingentet blev fastholdt uændret på 100 kr. pr husstand.

Valg

Til bestyrelsen blev flg. genvalgt: Jørgen Koch Sørensen, Jette Hasling Pedersen og Preben Moes Hansen. På valg i 2024 er flg.: Ebbe Svenning Hansen, Sven Jensen – desuden er arkivlederen (Aase Clausen) ”født” medlem af bestyrelsen.

Annie Frandsen blev nyvalgt som suppleant. Willy Steen er på valg som suppleant i 2024.

Revisorer: Bjarne Jensen og Grethe Lundsgaard blev genvalgt. Revisorsuppleant: Otto Clement.
Foreningen vil konstituere sig efterfølgende.

Ref. ved H.W.