Den gode historie uge 8 2023.

Folkefester i Aarup og Omegn

I Aarups tidlige historie blev der ofte holdt folkefester, som det meste af byen deltog i.

Årlige markeder

De årlige markeder var i sig selv en fest, og allerede i 1868 gav myndighederne tilladelse til 2 årlige markeder, men senere kunne der afholdes hele 5 årlige markeder, som på mange måder gav god omsætning og reklame til byen.
I starten blev de mest afholdt på markedspladsen ved nutidens Vestergade, der oprindeligt hed Palnatokesvej.
Ved disse lejligheder blev der i stor stil handlet med de husdyr, fx heste, køer, grise og får, som til lejligheden kom til Aarup med 10, 20 eller 30 jernbanevogne.
Andre og mindre markeder blev holdt under og rundt om det store lindetræ foran ”Gjæstgivergaarden” ved Stationsvej. Her handledes der med fjerkræ, smågrise, kaniner, flodkrebs, fynsk rygeost og meget andet. Og mon ikke kromanden havde en fin omsætning af øl, snaps og mad den dag?

Folkefester

I 1873 og 1876 blev der holdt egentlige folkefester, og her (og i mange andre sammenhænge) havde den meget aktive ”Aarup-foreningen” (1873-1963) en meget stærk finger med i spillet. Festerne i de to nævnte år foregik i ”Pariserskoven” mellem Aarup og Erholm – og ved landevejens østside.

Andre fester blev holdt i Møllegårdsskoven.
Der var bl.a. fællesspisning, musik, taler for kongen og grundloven, og skoven var dekoreret med flag og kulørte lamper.

Marked ved Vestergade

Skytte- og gymnastikfest 1884

Ved den lejlighed startede skydningen allerede kl. 7 en sommermorgen, og senere på dagen var der konkurrencer i gymnastik og hurtigløb. Om aftenen var der festmåltid og fyrværkeri.
Noget lignende gentog sig i 1890 og 1893, hvor folketingsmand Klaus Berntsen talte varmt for skyttesagen – Danmark havde jo haft Estrup-regeringens udemokratiske styre siden 1875, og oprøret lurede og ulmede

Gæstgivergården ved Stationsvej. Husene i baggrunden ligger på Holmelund

Ved den lejlighed var der procession fra ”Gjæstgivergaarden”, men den kom alt for sent i gang, for ifølge en avis ”lå det hverken til Aarup’erne at marchere i takt eller at møde til tiden”. 

Århundredfesten 1901

Ved århundredfesten den 3. januar 1901 var der om aftenen juletræsfest på Industrien for 170 børn, der kunne fornøje sig med godter og chokolade.
Samme formiddag var der fakkeltog fra markedspladsen til stationen. Dette optog for hele byen sluttede på Industrien med spisning kl. 12. Ved den lejlighed skrev aviserne – så vidt vides – ikke noget om ”Aarup’ernes evne til at møde til tiden”.

Skrevet af Hans Walmar for Aarup lokalhistoriske Arkiv.