Nyhedsbrev 6. januar 2021.


Kære medlem
Midlertidig lukning af arkivet.

I oktober måneds nyhedsbrev fortalte vi, at medarbejderne i arkivet havde genoptaget arbejdet i arkivet efter forårets nedlukning, og at arkivet igen var åbent for besøgende.
Vi nåede da også i november at gennemføre en reduceret udgave af ”Arkivernes Dag” uden udskænkning af forfriskninger og med den fornødne afstand. Tak til de gæster og medlemmer, der besøgte os og så vores udstilling!
Vi gik på juleferie i midten af december og troede, at vi skulle mødes igen her i januar, men de helt nye restriktioner fra den 6. januar betyder, at vi lukker arkivet midlertidigt, og vi vender tilbage med en orientering, når det igen er muligt at åbne arkivet.
Generalforsamlingen Som følge af situationen har vi endnu ikke drøftet, hvornår vi kan afholde generalforsamlingen for både 2019 og 2020. Det vender vi også tilbage til.
I ønskes alle et godt nytår, og pas godt på jer selv og hinanden.
Mange venlige hilsener
På bestyrelsens vegne Jørgen Koch Sørensen.