Generalforsamling d. 25. januar 2012.


Generalforsamlingen den 25. januar 2012.
Den årlige generalforsamling blev afholdt i arkivets lokaler onsdag den 25. januar.
Også i år kunne bestyrelsen glæde sig over et flot fremmøde.
Det kom da også til udtryk, da foreningens formand, Jørgen Koch Sørensen, bød forsamlingen velkommen.


Der var travlhed før mødets begyndelse.

Teknikken skal bringes i orden. Fra venstre aftenens fortæller Vivian Hvenegaard,
i midten Ole Nygaard Kristensen og til højre arkivets leder, Karna Hansen.


Der var nogen, som kom i god tid, og som det ses på næste billede,
gav det tid til snak og diskussion før mødets begyndelse.
Generalforsamlingen

Formanden har åbnet generalforsamlingen, og der er valgt en dirigent. Det blev Peder Andersen, som herefter er forsamlingens leder. Her ses han gennemgå dagsordenen.

Bestyrelsens beretning.

Den 24. januar 2011 afholdt vi sidste års ordinære generalforsamling og i alt 34 medlemmer deltog.
Der skete ingen udskiftninger eller ændringer af posterne i foreningens bestyrelse.
Efter kaffen holdt Max Kjær, Hækkebølle foredrag om sit arbejde med beskrivelsen af gårde og huse i Hækkebølle.
Den 28. februar var arkivet indbudt til en drøftelse med Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune. Vi havde en god og åben dialog om harmoniserings projektet, og vi fremførte vores ønske om fortsat at være en enhed under Industrien og Aarup Bibliotek.
Politikerne har efterfølgende besluttet, at vi skal have andre vedtægter, idet kommunen trækker sig ud af ledelsen af arkivet, og at det i stedet er vores forening, der skal stå for driften af arkivet ved hjælp af frivillig arbejdskraft dvs. i praksis som i dag.
Under mødet blev det i øvrigt fastslået, at ejerskabet til arkivalierne ligger fast, nemlig hos Assens Kommune, og det betyder, at borgerne i vores område fortsat trygt kan aflevere skriftligt materiale og billeder til arkivet uden at være bekymret over sikkerheden i opbevaringen.
Senere modtog vi fra kommunen et forslag til nye vedtægter, og dette forslag er indgået i arbejdet med udformningen af forslaget til nye vedtægter som vi skal behandle senere i aften.
I foråret var vi så heldige, at vi modtog et beløb på 5.500 kr. fra Ib Murers Fond til etablering af endnu en arbejdsplads med PC.
I foråret kunne vi tillige udsende vores nye årsskrift med artikler og beretninger fra alle dele af vores arbejdsområde i den gamle Aarup Kommune.
Jeg vil her i dag gentage min tak til redaktionsudvalget med Henning Søndergaard i spidsen for det store arbejde som de har påtaget sig med denne udgivelse, som vi forventer bliver til en fast tradition i foreningen. Vi har i hvert fald stof nok i arkivet til mange års udgivelser.
Aftenudflugten gik i sommer til Erholm, hvor vi under ledelse af Jan Ivar Cederfeld fik en flot guidet tur rundt i hovedbygningen, inden vi kunne indtage kaffen i Rørups fine borgerhus. Ca. 60 personer deltog, så det var en meget tilfredsstillende tilslutning.
I november holdt vi åbent hus på Arkivernes Dag med et pænt besøg. Vi kunne åbne udstillingen om gamle gårde og huse i Hjerup baseret på Lis Sørensens arbejde fra 1980-erne.

Arkivet har haft besøg af 602 gæster. Vi har i 2011 udvidet åbningstiden med en aftenåbning den første mandag i måneden.
De frivillige medarbejdere har gjort et stort stykke arbejde med registreringer, og vi har nået at foretage 217 indkomstregistreringer i 2011. Igen et stort antal, men vi har fortsat et betydeligt efterslæb, der venter på os. Vi har derudover kastet os mere systematisk over arbejdet med arkivfonds- og billedregistreringer, som er en af forudsætningerne for, at man på et tidspunkt derhjemmefra via internettet kan se, hvad vi har liggende på vores arkiv.
Vores fine hjemmeside som bestyres af Otto Clement har fortsat mange besøg faktisk over 2000 besøg i 2011 og det giver anledning til både forespørgsler og salg af bøger og film.
Afslutningsvis vil jeg udtrykke vores tilfredshed med at politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget fik vedtaget en ny revideret strategi for lokalarkiverne, således at vores lokalarkiv fortsat kan være en kommunal institution og en integreret del af Industrien.
Jørgen Koch Sørensen.


Foreningens kasserer, Bent Nielsen, aflagde regnskabet.


Efter 20 års arbejde i foreningen ønskede Holger Hansen at udtræde af bestyrelsen, og han fik af formanden overrakt en erkendtlighed for den store indsats gennem de mange år.
Holger Hansen takkede og understregede, at man ikke i fremtiden kunne undgå at møde ham i arkivet.


…. så blev der tid til en kop kaffe.


Efter Generalforsamlingen.

Vivian Hvenegaard, der er bosiddende i Kerte, fortalte om sit arbejde med slægtsforskning, både om sin egen og sin mands slægt. Fortællingen blev understreget med billeder.
Vivian Hvenegaard magter at fortælle på en levende måde, så man rives med og mærker ikke alene hendes store glæde ved slægtsforskning men også hendes respekt for sine slægtninge forud.

På et tidspunkt kunne man på det store lærred læse:
Husk at spørge de gamle, inden det er for sent!


Og så blev det tiden, hvor man gik hjem efter en udbytterig aften.