Eftermiddagstur Møllerknappe-Kerte kirke d. 28. juni 2018.

Udflugt torsdag den 28. juni 2018 kl. 13.30

Indbydelsen til turen lød:
Vi har i år valgt at ændre aftenudflugten til en eftermiddagsudflugt. Vi følger op på udgivelsen af bogen om “Mølleknappe” og tager ud og ser de tilbageværende rester af gården ved Brende Å. Vivian Hvenegaard har påtaget sig at være guide på turen fra Kerte Kirke til “Mølleknappe”, og bagefter fortæller hun om kirken og dens seværdigheder. Til slut drikker vi kaffe i sognelokalerne inden hjemturen.
Vi mødes kl. 13.30 på parkeringspladsen bag Industrien for at se, om nogle skal have kørelejlighed.
Ved Kerte kirke starter vi gåturen til Mølleknappe kl. 14, og der vil være mulighed for biltransport for gangbesværede (ca. 900 meter hver vej).
Kaffebordet koster 25 kr. og tilmelding bedes givet til Ebbe S. Hansen, tlf. 29 46 29 86 eller på mail til senest mandag den 25. juni.

Foto: Ole Nygaard Kristensen


Opsamling på p.pladsen bag Industrien

Alle samlede ved Kerte Præstegård for turen til Møllerknappe.


Efter rundvisningen var der kaffe i Konfirmandstuen,
Kerte Præstegård.