Hjemstavnsgaarden i Gummerup d. 22. juni 2017.


Torsdag den 22. juni kl. 18.30 samledes turens deltagere på parkeringspladsen ved Industrien for at køre til Hjemstavnsgaarden ved Gummerup.


Netop som deltagerne nåede til Hjemstavnsgaarden, kom der en vældig byge, så man skyndte sig ned i cafeteriet, den tidl. svinestald.Formanden, Jørgen Koch Sørensen, bød velkommen og rettede en tak til
Hjemstavnsgaardens bestyrelse, fordi de ville tage imod os.Formanden for Hjemstavns-gaarden, Paul Smith, gav en kort orientering om stedet, hvorefter deltagerne blev delt i 3 hold før rundvisningen.


Rundviser Rasmus Bjørgmose orianterer.

Smedjen fra Taarup på nordvestfyn og hestegang.Smed Aksel Hansen er klar til at fortælle.


Billeder fra haven efter rundvisningen.

Majstangen.

Efter rundvisningen, indretning af cafeen.

Og så var der kaffebord.

Efter kaffen var der yderligere orientering, ligesom der var lejlighed til at stille spørgsmål.

“Vestfynsk Hjemstavnsforening” har til formål at bevare og drive de fredede bygninger, der tilsammen udgør “Vestfyns Hjemstavnsgård” som et landbomiljø med interiør og genstande fra midten af 1700-tallet og frem til 1950erne.
Hjemstavnsgården drives ved frivillig arbejdskraft, men større reparationer og fornyelse udføres af professionelle håndværkere. På alle onsdage kl. 10-14 er Hjemstavnsgården åben for besøgende. Her kan man få en snak med de frivillige, der arbejder på gården. – Måske selv blive en af de frivillige medarbejdere.