Aftentur til Lilleskov Teglværk d. 26. juni 2013.

Sådan stod der i Nyhedsbrevet fra maj måned:
Aftenudflugten onsdag den 26. juni kl. 18.30

Udflugten i år går til Lilleskov Teglværk i Tommerup.
Vi mødes kl. 18.30 på parkeringspladsen bag Industrien for at se, om nogle skal have kørelejlighed til Tommerup.
Efter ankomsten til Lilleskov Teglværk kl. 19 giver de frivillige ved teglværket en kort introduktion til museet, hvorefter vi får en rundvisning, og vi slutter aftenen med kaffe og kage i museumscafeen.
Udflugten (incl. rundvisning og kaffebord) koster 75 kr. …


En glad formand, Jørgen Koch Sørensen, byder deltagerne velkommen til besøget på Lilleskov Teglværksmuseum. Fremmødet var flot, og vejret var rimeligt.


— og så var der samling i cafeen for at høre om teglværkets historie, inden den egentlige rundvisning begyndte.

Turen gennem den store ringovn begynder.

Bemærk den specielle måde hvorpå lervarerne stables.
Formålet er at få varmen til at cirkulere korrekt rundt mellem effekterne.


En overraskelse var turen ud til lergraven i de gamle ombyggede tipvogne.

Tilbage til ringovnen, denne gang oven på den, hvor teglbrænderne havde deres virke.

Frokoststuen er transportabel, som man tydelig kan se.
Den kan flyttes, vendes og drejes alt efter vindforholdene, så frokosten kan indtages i læ.

Tilbage til cafeen hvor kaffen ventede.

Museet drives ved frivillig arbejdskraft og uden offentlige tilskud.
En indtægtskilde er salg af genbrugsting.
En anden er udlejning af skinnecykler, hvor det gamle jernbanespor fra Tommerup St. til Assens benyttes.