Nyhedsbrev d. 5. maj 2022.

Kære medlem.

Hermed fremsendes vedlagt arkivets årsskrift for 2022, og vi håber, at I vil synes om artiklerne.

Fra Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen havde samlet 42 deltagere og blev indledt med et minuts stilhed for at mindes vores mangeårige medarbejder Ole Nygaard Kristensen, der døde i efteråret 2021.

Bestyrelsens og arkivledernes beretning blev godkendt og det samme blev regnskabet.

Kontingentet er fortsat 100 kr. pr. husstand.

Til bestyrelsen genvalgtes Ebbe Svenning Hansen og Sven Jensen.
Som suppleant blev Willy Steen genvalgt.
Som revisorer og revisor suppleant genvalgtes Grete Lundsgaard, Bjarne Jensen og Otto Clement.
Du kan læse beretningerne på vores hjemmeside www.lokalarkivaarup.dk.

Efter generalforsamlingen fortalte Anna Svensson både spændende og morsomt om hendes 50 år i Aarup kommunes tjeneste.

Udflugt til Psykiatrisk Samling på Middelfart Museum
onsdag den 8. juni kl. 18.30.

Vores aftenudflugt går i år til ”Psykiatrisk Samling”, som er en afdeling under Middelfart Museum, og som befinder sig i det gamle statshospital i Teglgårdsparken.
Her får vi en guidet rundvisning, og bagefter drikker vi kaffe i Byarkivet i Algade.

Vi mødes kl. 18.30 på parkeringspladsen bag Industrien for at se, om nogle skal have kørelejlighed.

Det samlede arrangement (entre, guide og kaffe) koster 50 kr. pr. deltager og tilmelding bedes givet til Ebbe S. Hansen tlf  29 46 29 86 eller på mail til .
senest mandag den 30. maj.
(Skriv venligst på mailen, om du kan have andre med i bilen eller ønsker kørelejlighed fra Aarup)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen