Tænk på dit Lokalarkiv.Vi søger:

  • Personlige papirer
  • Ejendomspapirer
  • Foreningsarkiver
  • Virksomhedsarkiver
  • Forretningsarkiver

Arkivet modtager med glæde og tak arkivalier
fra de fem sogne i den gamle Aarup Kommune.

Personlige papirer:
Alle former for attester, stamtavler, breve, dagbøger, erindringer, skudsmålsbøger, fagforeningsbøger, regnskaber, festsange o.s.v.
Ejendomspapirer:
Bygningstegninger, skøder, forsikringer, matrikelkort, regnskaber samt billeder. Vi vil gerne låne billeder af ejendomme indenfor de sogne vi dækker (tidligere Aarup Kommune) til affotografering.
Foreningsarkiver:
Arkivet tilbyder foreninger og klubber at opbevare udskrevne forhandlings- og regnskabsprotokoller, medlemsfortegnelser og andre dokumenter som deponering. (inden for vores område).
Virksomheds- og forretningsarkiver:
Protokoller, regnskaber, korrespondance, kataloger, reklametryksager o.s.v.
Husk bageren, smeden, købmanden o.s.v.
Vi efterlyser også billeder af begivenheder, portrætter af kendte og mere ukendte personer, der har levet i sognene.


Nedenstående donations erklæring udskrives ved hver aflevering af materiale til Lokalarkivet.