Generalforsamlingen d. 4. februar 2019.

Bestyrelses beretning for 2018. Beretningen er opdelt i to dele for hhv. foreningen og arkivet. Foreningen. Sidste års generalforsamling blev afholdt den 12. marts 2018 og 65 medlemmer deltog. Det var meget imponerende, og skyldtes uden tvivl den efterfølgende præsentation af den nye Mølleknappebog.Mogens Carlsen blev valgt som dirigent. Beretningen fra bestyrelsen blev godkendt, og … Læs mere

Generalforsamling d. 4. februar 2019.

Se fotomontagen: Deltagerne begynder at indfinde sig. Inden generalforsamlingens begyndelse udtalte formanden mindeord over arkivleder Karna Søndergaard der pludselig afgik ved døden sidste forår. Efter et minuts stilhed blev generalforsamlingen indledt. Som dirigent valgtes C. C. Horn Andersen. Ole Nygaard Kristensen havde hvervet som referent. Formanden, Jørgen Koch Sørensen, aflægger beretning. Indkaldelse – Dagsorden – … Læs mere