Generalforsamling d. 23. februar 2017.

Fotomontagen: Ved Ole Nygaard Kristensen. Formanden, Jørgen Koch Sørensen, gør klar til generalforsamlingen. Der bydes velkommen til generalforsamlingen. Peter Andersen var aftenens dirigent og har givet ordet til formanden for aflæggelse af beretning. Indkaldelse – Dagsorden. Hermed indkaldes til generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. … Læs mere

Generalforsamlingen d. 23. februar 2017.

Indkaldelse. Hermed indkaldes til generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. Behandling af indkomne forslag.Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Benthe Andersen og Jørgen Koch Sørensen Valg af bestyrelsessuppleant.På valg er: Anne Marie … Læs mere

Frøbjerg Bavnehøj, foråret 2017.

Bavnehøjenforår 2017. efter stor oprydningi februar. Frøbjerg Bavnehøj er fredet område under administation af Naturstyrelsen Fyn.I 1947 blev der afsagt en fredningskendelse, der blandt andet bestemmer,at der altid skal være offentlig adgang til området, ligesom der også skal være udsyn fra højene. Det vil derfor være nødvendigt med mellemrum at foretage en udtynding. Den foregående … Læs mere