Foreningens historie.

18. marts 2010
Om to år kan lokalhistorisk forening fejre 40 års fødselsdag, og arkivet kan markere 10 år i de nuværende lokaler.
Inden da kan det være interessant at få et kort rids af foreningens virke. Det kan Holger Hansen, der har været medlem af bestyrelsen siden 1992, fortælle noget om.


Holger Hansen fortæller:

I 1972 overtog Aarup Folkebibliotek det gamle rådhus i Bredgade, efter at kommunen havde taget det nyopførte rådhus på Indre Ringvej i brug.
I tilslutning til deltidsbiblioteket blev der indrettet et lokale til Peder Nielsen med henblik på etablering af et lokalhistorisk Arkiv.
Peder Nielsen var oprindelig landmand, men hans interesse for historie førte ham over i erhvervet som sælger af jordbrugskalk, og gennem denne virksomhed kom han til at kende mange landbrug og den historie, der knytter sig til slægterne. Han begyndte at indsamle arkivalier, og de kom til at udgøre grundstammen i Arkivet.


I 1978 fik Aarup kommune med støtte fra biblioteksfonden mulighed for at overgå til heltidsbibliotek. Man mageskiftede derfor det gamle rådhus med Carl Th. Rasmussens møbellager, der havde til huse i salen på det gamle hotel “Industrien”. Peder Nielsens arkiv flyttede med og han fik nu bedre plads til at opbygge Aarup Kommunes lokalhistoriske arkiv.>Peder Nielsen som 80-årig. Avisfoto 1981.


I 1982 startede Peder Nielsen en støtteforening til arkivet. Foreningen kaldte han Lokalhistorisk Forening for Aarup Kommune. Det viste sig snart, at mængden af indkomne arkivalier ikke kunne rummes i de bestående lokaler, og arbejdsforholdene blev derfor vanskelige. Peder Nielsens kræfter aftog, og det kneb med at finde en afløser for ham.
I årene 1982 – 1992 blev arkivet passet af forskellige arkivledere, ligesom foreningen havde en turbulent periode.


I 1982 blev Willy Christensen valgt som formand for den nystiftede forening, og i 1990 blev han arkivleder og var det indtil år 2000. I alle årene har Willy Christensen ydet en stor indsats i såvel arkiv som forening, og er i dag aktiv i arbejdsgruppen, som det ses her på billedet.
I 1992 blev Holger Hansen indvalgt i bestyrelsen og blev formand.
I 1993 blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at skabe bedre rammer for arkivet. I 1994 begyndte forhandlingerne med kommunen.
I 1996 besluttede kommunalbestyrelsen at Lokalhistorisk Forening kunne overtage lokalerne under biblioteket, når de blev ledige.

I 1998 blev det besluttet at biblioteket skulle renoveres og Arkivet skulle flyttes.
I Sommeren 2000 blev Arkivet pakket i kasser, indtil man kunne flytte ind i de nye lokaler.
Den 4. februar 2002 var der indvielse af den nyrenoverede bygning, som nu indeholder biograf, bibliotek og arkiv og som fik navnet Industrien.
Den 19. februar 2002 kunne Aarup kommunes lokalhistoriske arkiv åbne i de nye lokaler, hvor der nu er gode forhold. Arbejdet i arkivet er nu delt således, at kommunen gennem bibliotekets personale forestår registrering og arkivering efter Arkibas-systemet. Foreningen forestår indsamling og klargøring af materialet samt besvarer kunde henvendelser.
18. marts 2010