Foreningen og Arkivet.


Aarup lokalhistoriske
Forening og Arkiv
.


Foreningens navn er
Aarup lokalhistoriske Forening.
Arkivets navn er Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Arkivet er en kommunal institution, der drives af frivillige medarbejdere fra foreningen.
Foreningens og arkivets arbejdsområde er Kerte, Orte, Rørup, Skydebjerg og Aarup sogne svarende til den tidligere Aarup kommune.


Formål:

  • Foreningen har til formål:
  • at udbrede kendskabet til og vække interesse for sognenes historie i samarbejde med arkivet.
  • Arkivet har til formål:
  • at indsamle, registrere og bevare arkivalier: billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium, af ikke statslig herkomst med tilknytning til det i § 1 nævnte område, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.
  • at gøre materialet tilgængeligt for alle interesserede efter gældende regler for tilgængelighed.
  • gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til historien i arkivets arbejdsområde.

Bestyrelsen

Jørgen Koch Sørensen. Formand.
tlf. 25 38 65 36
Ebbe Svenning Hansen. Næstformand.
Birthe Jørgensen. Kasserer.
Anni Gaardsted Frandsen.
Preben Moes Hansen.

Webmaster.:
Preben Moes Hansen.

Arkivledelse.:
Aase Beyer Clausen og Ebbe S. Hansen.

Bliv medlem

Som medlem kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages som medlemmer med rettigheder svarende til ét medlemsskab.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse i arkivet eller til foreningens bestyrelse.
Det årlige medlemskontingent er for tiden 100 kr. pr. husstand


Vedtægter. Klik her.


Persondataloven. Klik her.


Generalforsamlinger. Klik her.


Her finder I Lokalarkivet.

Informationer. Klik her.