Generalforsamlingen d. 24. februar 2016.

Indkaldelse. Hermed indkaldes til generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab Behandling af indkomne forslag.Forslag skal vær formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Ebbe Svenning Hansen, Hans Ove Pedersen, (ønsker ikke at genopstille)Otto Clement (ønsker ikke … Læs mere

Generalforsamling d. 24. februar 2016.

Se fotomontagen: De praktiske foranstaltninger er overstået. På billedet til venstre byder formanden, Jørgen Koch Sørensen, forsamlingen velkommen. Peder Andersen er valgt som dirigent. Formanden aflægger beretning. Indkaldelse – Dagsorden. Hermed indkaldes til generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab Behandling af indkomne forslag.Forslag skal vær … Læs mere