Generalforsamling d. 12. marts 2018.

Se fotomontagen: Foreningens formand, Jørgen Koch Sørensen, gør de sidste forberedelser, inden der kan bydes velkommen til forsamlingen, som optog hver eneste plads i lokalet. Inden generalforsamlingens begyndelse udtalte formanden mindeord over foreningens kasserer, Bent Nielsen, der pludselig afgik ved døden sidste sommer. Efter et minuts stilhed blev generalforsamlingen indledt. Som dirigent valgtes Mogens Carlsen … Læs mere

Hvad arkiverne gemte om Møllerknappe.

Hvad arkiverne gemte om MØLLEKNAPPE– og om frænder, fæller og folk på en enestegaard i Kerte 1520 – 1947 Tekst, foto og layout:Vivian Hvenegaard Format: 21 x 21 cm.126 sider.Pris. Se bogliste. Klik her.

Generalforsamlingen d. 12. marts 2018.

Indkaldelse. Hermed indkaldes til generalforsamling mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. Behandling af indkomne forslag.Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Ebbe S. Hansen, Ole Nygaard Kristensen og Sven Jensen Valg af bestyrelsessuppleant.På valg … Læs mere