Generalforsamlingen d. 10. februar 2015.

Indkaldelse til generalforsamlingen. Hermed indkaldes til generalforsamling tirsdag den 10. februar 2015 kl. 19.30 i arkivet. Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning fra bestyrelsen Beretning fra arkivlederen. Regnskab. Behandling af indkomne forslag.Forslag skal være formanden i hænde senest den 2. februar 2015 Fastsættelse af kontingent. Valg til bestyrelsen.På valg er: Benthe Andersen og Jørgen Koch Sørensen. … Læs mere

Generalforsamling d. 10. februar 2015.

Se fotomontagen: Forberedelserne til mødet er i fuld gang i mødelokalet og i køkkenet. Selv om køkkenet er lille, kan der laves kaffe i litervis. Generalforsamlingen. Bestyrelsen kunne glæde sig over et deltagertal på omkring 50. Formanden aflægger beretning. Indkaldelse – Dagsorden. Hermed indkaldes til generalforsamling tirsdag den 10. februar 2015 kl. 19.30 i arkivet. … Læs mere