Persondataloven.


Vejledning for billedregistrering i Arkibas og publicering af billeder i www.arkiv.dk

Ophavsretsloven:

Amatørfotografers billeder:
Må publiceres, hvis de er taget før 1970 eller hvis fotografen ikke er kendt.
Hvis de er taget efter 1970, skal fotografen have givet tilladelse til publicering.

Professionelle fotografers billeder (f.eks. pressefotografers):
Må publiceres uanset hvornår de er taget, da SLA ifølge aftale betaler en afgift til dem.
Fotografens navn skal skrives i Arkibas under fanen “Teknik”, hvis navnet kendes.

Persondataloven fra 2018:

Portrætbilleder af enkeltpersoner:
Publiceres med billede, navn og personhenvisning, hvis billedet er taget før 1970.
Skal publiceres uden billede, hvis billedet er taget efter 1970.
Må dog publiceres med billede, hvis personen har givet tilladelse til det.
Portrætbilleder af opstillede grupper (f.eks. klassefotos, konfirmationshold, sportshold, gruppe af politikere eller menighedsrådsmedlemmer): Publiceres med billede, navne og personhenvisninger, hvis billedet er taget før 1970.
Publiceres med billede, men uden navne og personhenvisninger, hvis det er taget efter 1970. Det skrives i bemærkninger, at arkivet i givet fald har en navneliste liggende på flere eller alle de viste personer. De af arkivet kendte navne skrives ind i Arkibas under interne bemærkninger, der ikke vises i www.arkiv.dk.
Fotografens eventuelle ophavsret skal også respekteres, se ovenfor.

Situationsbilleder:

Situationsbillede optaget før 1970:
Det kan publiceres med billede, personnavne og personhenvisninger.
Situationsbillede optaget efter 1970:
Det kan frit publiceres med billede, personnavne og personhenvisninger, hvis det er optaget i det offentlige rum, dvs. udendørs – samt indendørs på et offentligt tilgængeligt sted som skoler og fritidsklubber og i forbindelse med et offentligt arrangement, evt. arrangeret af en forening, der ikke er religiøs eller politisk.
Billederne skal være harmløse.
Fotografens eventuelle ophavsret skal respekteres, se ovenfor.
Situationsbilleder uden for det offentlige rum, optaget efter 1970:
Hvis billedet er optaget i private hjem, på private arbejdspladser, i forretninger, i banken, på posthuset, i moskeer, i kirker, børnehaver, forsamlingshuse, selskabslokaler og på restauranter, barer og diskoteker, hvor optagelsen er af mere privat karakter, –
så publiceres billedet uden billede og uden personnavne og personhenvisninger,
– med mindre de viste og genkendelige personer har givet tilladelse til, at billedet vises, og at deres navne nævnes. Det gælder også de ansatte.
Først 10 år efter personernes død, må deres navne m.m. sættes ind uden tilladelse.
De af arkivet kendte navne skrives ind i Arkibas under interne bemærkninger, hvis de ikke har givet tilladelse til publicering. Det nævnes under bemærkninger, at arkivet har navne på nogle af de forekommende personer.
Fotografens eventuelle ophavsret skal også respekteres, se ovenfor.

Stødende billeder og personfølsomme oplysninger må ikke publiceres, f.eks. personers politiske ståsted og religiøse overbevisning, med mindre det er alment kendt.
Lokalarkivets og den lokalhistoriske forenings hjemmeside:
Her gælder de samme regler – bortset fra at professionelle fotografers og kunstneres billeder først må publiceres 70 år efter fotografens/ophavsmandens død.
Dog må der gengives op til ti billeder taget af de professionelle fotografer fra arkivets samlinger til at synliggøre over for borgerne hovedkategorier og genrer i de digitale arkiver – ifølge SLA’s aftale med VISDA, ophavsmændenes organisation.


Bemærkninger:

Ovenstående vejledning opfylder ikke persondatalovens krav 100 procent, men er Aarup Lokalhistoriske Arkivs modererede tilpasning til den noget uklare persondatalov, sådan som den foreligger i dag. Denne tilpasning er fremkommet efter gentagen drøftelse med en arkivar med billedekspertise. Andre lokalarkiver kan have en anden holdning til og tolkning af persondataloven.
Hvis det skulle vise sig, at en person er utilfreds med visningen af et billede på arkiv.dk, hvorpå vedkommende ses, eller er utilfreds med, at vedkommendes navn er nævnt i forbindelse med visningen af dette billede, så vil vi hurtigst muligt imødekomme personens ønske eller krav.