Generalforsamling 2023 Indkaldelse.

” O B S ”

Indkaldelse til Generalforsamling 2023.

Vi afholder nu den ordinære generalforsamling mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00
i arkivet i Kulturhuset Industrien, Bredgade 73-75, Aarup.

Dagsordenen er iflg. vores vedtægter.

Efter kaffen fortæller Karl Møller Jensen om sine 24 år som landpolitibetjent i Aarup.
Vi glæder os til at se jer igen til en god aften i foreningen.

Kontingent for 2023.
Vi er glade for, at du støtter vores arbejde med at arkivere og formidle vores fælles kulturarv ved at være medlem af vores gode forening.

Opkrævning af kontingent for 2023:
Medlemskontingentet er 100,00 kr. incl. Årsskrift for 2023, nyhedsbreve mv.
Du kan overføre 100,00 kr. til vores konto i Totalbanken.
Totalbanken Reg.nr. 6880 konto nr. 4006671.
Du er også velkommen til at betale direkte på arkivet i åbningstiden, torsdage kl. 14 – 16.

Vi ser gerne, at du betaler senest den 27. februar 2023.