Generalforsamlingen d. 11. okt. 2021 Referat.

Aarup Lokalhistoriske Forening, Generalforsamling 2019/2020
Mødet afholdt 11. oktober 2021.

Velkomst ved Jørgen Koch Sørensen, der oplyste, at ”Coronaen” forhindrede generalforsamlingen i 2020.
Dirigent: C.C. Horn Andersen, der konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, og at “force majeure” havde forhindret generalforsamling i 2020.
Beretning for 2019 og 2020:
Der havde trods alt været udgivet et nyt årsskrift både i 2019 og 2020. Desuden havde der været et besøg på Hørvævsmuseet. I 2019 kom Grethe Lundsgaard og Preben Hansen til som nye medarbejdere. Der kan fortsat bruges nye medarbejdere.
I 2019 var der 165 afleveringer, og Arkivernes Dag samme år var om Folkebladet, der fyldte 100 år i januar 2020.
I 2020 skulle der have været årsmøde senest i marts, men nedlukningen forhindrede det. I april 2020 kom der et nyt årsskrift med Aase Clausen som primus motor. Der er ligeledes udgivet et årsskrift i 2021.
Bogen ”Aarup 1860-1980 & Erholm 1720-2020” blev solgt på Erholm Fødevaremarked, Museum Vestfyn og i Aarup Boghandel. Den udkom i foråret 2020 og har givet arkivet det største salg nogensinde.
I hele 2020 har der kun været 52 gæster – af indlysende årsager. Dog blev ”Arkivernes Dag” alligevel afholdt med et tema om Erholm i 300 år + tegninger af Helge Roslind. I 2020 har Preben Hansen også afløst Otto Clement som webmaster.
Fra arkivet:
Bl.a. nye stole, hæve-sænkebord, og så lød der igen en opfordring til at komme om torsdagen mellem 14 og 16, hvor der sælges bøger.
Der er nu igen åbent på torsdage kl. 14 – 16.
Regnskab 2019 og 2020:
Kassereren gennemgik regnskaberne, der begge blev godkendt.
Indkomne forslag: Ingen
Kontingent: Uændret 100 kr. pr husstand
Valg til bestyrelsen 2020:
Ebbe Hansen og Sven Jensen, der er på valg om et halvt år – forår 2022.
Valg til bestyrelsen i 2021:
Jørgen Koch Sørensen, Preben Moes Hansen og Jette Hasling (kasserer hidtil). De er så på valg i 2023.
Suppleanter:
Willy Steen for 2 år fra 2020, på valg i 2022. Aase Clausen nyvalgt suppleant i 2021, på valg i 2023.
Revisorer: Bjarne Chr. Jensen og Grethe Lundsgaard, suppleant Otto Clement.
Eventuelt.:
Kr. Nancke efterlyser en afløser til Møllelauget.
Næste årsmøde: Senest ved udgangen af marts 2022.
Formanden takkede de fratrådte bestyrelsesmedlemmer og revisor for en god indsats gennem årene.  
Ref. ved Hans W.